NETICS – Baggerfabriek®

Nieuws, Projecten

NETICS wil in samenwerking met andere partijen haar concept van de Baggerfabriek® uitwerken in de Drechtsteden. Doelstelling is de vrijkomende baggerspecie uit de Drechtsteden-regio te verwerken tot bouwproducten, d.w.z. van bagger (‘afval’) naar bouwelement (‘grondstof’); feitelijk een pure vorm van circulaire economie. De bouwelementen zullen toepasbaar zijn in natuur-, gebieds-, en locatieontwikkelingen alsook in infrastructurele projecten. Binnen de Baggerfabriek® Drechtsteden wordt ook gekeken naar ruimte voor een of meerdere ‘proeftuinen’ om te experimenteren met nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld bouwelementen van bagger voor de woningbouw, filament van bagger voor 3D-printers etc. Er wordt onderzocht of de Baggerfabriek® ter plekke kan verkopen aan consumenten en bedrijven, o.a. door de diverse toepassingen ter plekke te demonstreren. Deze demonstratie kan daarnaast uitgebouwd worden tot een ‘bezoekerslocatie’ (‘experience centre’) waar het bedrijfsleven, de overheid en de burgers w.o. scholieren kunnen leren en ontdekken wat de toepassingsmogelijkheden van deze circulaire innovaties zijn.

Deze proeftuin of ‘fieldlab’ is een inspiratie voor de rest van Nederland om ook innovatief met een ‘afvalproduct’ als bagger om te gaan. Dit fieldlab zal het profiel van de Drechtsteden als maritieme topregio ook voor wat betreft de waterbouw nog verder versterken.