In de vorm van een laagdrempelige ‘strippenkaart’ kan Cirkellab, naar uw eigen inzicht, voor een aantal uren ingezet worden als ‘circulaire sparringpartner’. Voor diverse taken, zoals bijv. discussie, adviesgesprek of deskresearch. Dit gaat in de vorm van een ‘strippenkaart’ waarbij de overeengekomen uren kunnen worden ingezet in (minimale) porties van 15 minuten. Na iedere inzet zal de (cumulatieve) besteding van uren gecommuniceerd worden. Indien ca. 80% verbruikt is van de beschikbare uren, zal een suggestie gedaan worden voor een optionele nieuwe ‘strippenkaart’. Het voordeel voor de opdrachtgever is dat een grote mate van flexibiliteit wordt gecombineerd met vooraf kunnen budgetteren. Daarnaast is het laagdrempelig en is het uurtarief voordeliger dan indien gekozen wordt voor facturering achteraf, van losse uren. Het aantal uren en de bijbehorende ‘geldigheidsduur’ betreft maatwerk en wordt in goed overleg afgestemd en overeengekomen.

Kostenvoorbeelden (ter illustratie):

  • ureninzet: 10 uur: EUR 1.250,- (exclusief BTW); gebaseerd op een gereduceerd uurtarief van EUR 125,00 (regulier EUR 145,00); geldigheidsduur: 3 maanden
  • ureninzet 20 uur: EUR 2.000,- (exclusief BTW); gebaseerd op een gereduceerd uurtarief van EUR 100,00 (regulier EUR 145,00); geldigheidsduur 6 maanden

Voor wie: m.n. (kleinere) gemeenten, MKB bedrijven, maar zeker ook geschikt voor andere (publieke of private) organisaties