Nieuws, Producten

Weten welke circulaire stappen u (het beste) kunt maken met uw onderneming? Meld u hieronder aan voor een cirkelscan! Met een Cirkelscan krijgt u inzicht in de circulaire kansen voor uw bedrijfsvoering. U krijgt onafhankelijk advies op maat op het vlak van circulair ondernemen. We zetten met u alle concrete circulaire kansen […]

Wauw, wat een project was het! Met ontzettend veel enthousiasme kijken we terug op de allereerste editie van POP-UP Circulair! Tijdens deze projectweek leerden de leerlingen uit groep 8 van de Don Boscoschool niet alleen van alles over circulariteit; ze gingen er ook zelf mee aan de slag. Zorgvuldig omgaan […]

“True sustainability awaits where the benefits to the environment, society and economics meet. Our efforts to improve our social and environmental performance do not stop at our own company, but go beyond, to our supply chain, where we involve our suppliers and subcontractors in our sustainability goals.“ aldus Tchai. En […]

19 April gaven we de eerste Masterclass Circulaire Economie aan de eerste en tweedejaars HBO studenten van de opleiding “Business & Innovation”, een online bachelor programma van HBO Drechtsteden. In deze eerste Masterclass bespraken we wat circulaire economie nou eigenlijk inhoudt, waarom zouden we dit willen en gingen we dieper […]

"Slim Slopen" workshop

We mochten in twee dagen tijd wel zeven workshops geven over duurzaamheid en circulaire economie in de activiteitenweek aan de 2de jaars vmbo-leerlingen van het Zuiderpark College in Rotterdam. Belangrijk thema daarbij is de leerlingen bewust maken dat duurzaamheid en circulariteit juist voor hen zo belangrijk is. “Ik krijg deze […]

In overleg met gemeente en parkmanagement is besloten om een pragmatisch actie-onderzoek in te steken, met als belangrijkste doel “om circulaire economie op Halfweg-Molenwatering te stimuleren en daarmee de samenwerking én economie duurzaam te ontwikkelen”. Vanuit de longlist van 41 bedrijven/contacten, zijn 27 bedrijven benaderd, waaruit 18 gesprekken/bezoeken zijn gevolgd […]

Begin 2023 starten we met een opdracht bij een superleuk bedrijf in Ridderkerk: Tchai. Tchai vertaalt merken naar de winkelvloer. Het begint bij concept en design, daarna maken ze prototypes en uiteindelijk productie en uitrol hierin, echt van A tot Z. Dit kunnen productpresentaties zijn, shop in shops of complete […]

“Business & Innovation”, een online bachelor programma van de HBO Drechtsteden. De ondernemende manager en professional koppelt innovatiekracht, inzicht in de markt en kennis van bedrijfsprocessen aan moderne managementvaardigheden. Effectief inspelen op trends en ontwikkelingen is het kenmerk van de ondernemer en ondernemende professional van de toekomst. “Circulariteit en duurzaam […]

31 Oktober tijdens de aftrap van de Nationale Klimaatweek is de eerste klimaatburgemeester van Gemeente Nissewaard benoemd. Wat een leuk initiatief van de gemeente Nissewaard om een circulaire ambtsketen door ons te laten ontwikkelen voor deze klimaatburgemeester.   Snijafval, van een lokaal graveertechniekbedrijf uit Nissewaard (Grado graveertechniek), hebben we in […]

Begin 2022 ontwikkelden we een lespakket over Circulaire Economie voor de leerlingen van het Sterk Techniek Onderwijs in Dordrecht. Ondertussen zijn de eerste lessen gegeven en hebben we ook al diverse workshops kunnen geven. Het lespakket volgt onze R-ladder (zie afbeelding hieronder) en maakt de leerlingen, door middel van informatie, […]

Veel circulaire inspiratie en voorbeelden van duurzame businesscases tijdens de bijeenkomst in de Duurzaamheidsfabriek afgelopen dinsdag 28 juni! Een mooie inleidende presentatie van hoofdspreker Marcel den Hollander over ‘hoe kan circulair ondernemen uw omzet verhogen door waardevernietiging te stoppen”. Heel veel dank ook aan Krijgsman Bouw, Pelican Rouge, Dordts Hout en Coolrec voor het delen van […]

Circulaire economie is volop onder de aandacht, mede dankzij de nationale ambities om als Nederland in 2050 100% circulair te zijn. We staan echter nog aan het begin van de transitie en om daadwerkelijk stappen te zetten, is er behoefte aan een aanjagende en voorbereidende rol van publieke partijen. De […]

Lespakket Circulaire Economie DevelsteinCollege

Een circulaire economie; zorgen voor een leuke, leefbare toekomst! Dit was de conclusie van het lespakket circulaire economie voor de leerlingen van het plusprogramma Obeliks van het DevelsteinCollege. Door middel van een workshop ‘Slim Slopen”, een circulaire ontwerples en een excursie waarbij de leerlingen zelf aan de slag gingen om […]

R-ladder Cirkellab

Circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. De (transitie naar een) circulaire economie is gebaat bij goed technisch onderwijs; mensen die opgeleid zijn om op een circulaire manier te denken […]

Yuverta Klaaswaal ziet circulaire kansen en introduceert ‘Kringlooplandbouw-onderwijs’ via een duurzaam en toekomstgericht innovatieproject. Inmiddels zijn de voorbereidingen achter de rug en zijn de 1e resultaten van de proeftuin al te zien. 2e kamerlid Pieter Grinwis én wethouder Huibert Steen van de gemeente Hoeksche waard zijn afgelopen zaterdag rondgeleid door […]

Op 30 november jl. werd online de slotbijeenkomst Praktijkcursussen MKB Zuid-Holland gehouden. Een bijeenkomst georganiseerd door MRDH, Prov. Zuid-Holland, Platform 31 en Clok. Vanuit Cirkellab was Jeroen Put hierbij aanwezig. Tijdens één van de praktijkcursussen: Circulaire Economie – samen werken aan versterken ketens – gaf hij een presentatie over de […]

“In 2025 op ieder bedrijventerrein meerdere bedrijven die bezig zijn met Circulaire Economie”, een van de doelstellingen van de gemeente Hoeksche Waard waaraan Cirkellab mee mag helpen. Om dit te realiseren gaat Cirkellab allereerst een 0-meting/circulair marktonderzoek uitvoeren om een beeld te kunnen krijgen hoe circulair het bedrijfsleven in de […]

Met veel plezier hebben we de afgelopen anderhalf jaar mogen helpen bij de verdere ontwikkeling van de Hoeksche Hout Keten. Een initiatief van meubelmaker Martijn Trouwborst, die de firma Hoeksch Hout oprichtte met als belangrijkste doelstelling: alle bomen die in de Hoeksche Waard worden gerooid (wegens ziekte, bouw of infra-projecten) […]

In 2014 is STEK ontstaan, doordat gemeente Breda het toen mogelijk maakte om een aantal ondernemende pioniers de kans te geven om (duurzame en creatieve) bedrijvigheid op te starten, op een braakliggend bedrijventerrein in Belcrum. STEK, als creatieve broedplaats, heeft de potentie om substantieel bij te dragen aan de ontwikkeling […]

Zoals al veel gemeenten heeft  ook de gemeente Nissewaard de richting vastgezet om 100% circulair te zijn in 2050! In het kader daarvan gaat Cirkellab een ‘actie-onderzoek’ starten om te onderzoeken hoe het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering in deze gemeente verder circulair te maken is. En óók; hoe de bedrijven daarin meegenomen […]

Yuverta (voorheen Wellantcollege) Klaaswaal ziet circulaire kansen en gaat met ingang van het nieuwe schooljaar Kringlooplandbouwonderwijs introduceren. Een duurzaam en toekomstgericht innovatieproject! In samenwerking met Blauwe Hotspot, Kwekersgilde en Cirkellab, gaat het onderwijsteam actief aan de slag op het gebied van duurzame landbouw op het VMBO, maar ook in het […]

De gemeente Helmond wil graag de speeltuinen, die aan vervanging toe zijn, circulair gaan inkopen. Het gaat hierbij om een pilotproject waar lering uit getrokken kan worden voor vervolgtrajecten. Cirkellab gaat deze pilot vanaf het begin begeleiden en zal in eerste instantie starten met het uitvoeren van een marktonderzoek, waarin […]

Cirkellab breidt uit!

Nieuws

Sinds half augustus hebben wij ons team uitgebreid met Mariska de Bruijn. Mariska gaat bij ons aan de slag als Projectleider. Een welkome en waardevolle aanvulling op ons team! “Als technische, creatieve zelfkunner ben ik altijd op zoek naar innovatieve oplossingen om stapje voor stapje te verduurzamen. Met meer dan […]

4 studenten van Hogeschool Inholland Delft hebben recent een onderzoek gedaan naar de (circulaire & technische) mogelijkheden van de Kardoendistel. Dit hebben zij gedaan onder begeleiding van de docent Tuinbouw; Frank van der Helm en docent Food; Malou Bakuwel. Met medewerking van Kwekersgilde en Cirkellab. De 4 enthousiaste studenten zijn: […]

Na eerst gebruik te hebben gemaakt van onze ‘strippenkaartmodule’ (om te kunnen sparren en om ontwikkelrichtingen op het gebied van circulaire economie te verkennen) pakt de gemeente Capelle aan den IJssel nu door samen met Cirkellab. Om succesvol en effectief met circulaire economie aan de slag te kunnen is de […]

Op dinsdag 8 juni was de officiële opening van Het symposium ‘de Blauwe Leefbare Stad’! De stad van de toekomst, hoe ziet die eruit? Hoe houden we steden leefbaar nu de klimaatverandering voor meer hoosbuien, wateroverlast, hittestress en droogte zorgt? Dit waren de vragen die centraal stonden op het symposium […]

Platform Economie & Ruimte: “Het trefpunt voor innovatieve strategen met lef” Per 1 april 2021 is onze collega Jan-Willem Kanters als expert circulair ondernemen toegetreden tot de E&R Kopgroep duurzame, circulaire bedrijventerreinen en bedrijfsvoering van het Platform Economie & Ruimte. Het platform helpt te versnellen in circulaire economie en in het toepassen […]

Webinar ‘Circulair Ondernemen Loont’ georganiseerd i.s.m. gemeente Capelle a/d IJssel. George Derksen 2e van links. [Foto: Jan Kok] “De urgentie om stappen te zetten naar meer circulaire economie is bij veel gemeenten inmiddels doorgedrongen. Een ambitieuze vraag blijft echter; ‘hoe dan?’. Hieronder een interview met George Derksen, Beleidsadviseur Economische Zaken, […]

Binnen het kernthema Energiebewust en duurzaam worden vier projecten uitgevoerd in samenwerking met Stichting InduSym. Deze projecten zijn gebundeld onder de vlag Smart Synergy Helmond. Smart staat voor de slimme uitrol van innovatie in de praktijk, synergy staat voor de synergie tussen symbiose en energie: verduurzamen door samenwerking. Door deze […]

Op 3 februari gaf Cirkellab een interactieve online workshop aan de gemeente Zuidplas over Circulaire Economie. Wat is het, waarom is het belangrijk, wat gebeurt er al, wat voor kansen liggen er nog meer en waar kun je concreet meteen mee aan de slag? Met een zeer enthousiaste groep zijn […]

Sinds enkele weken is Jeroen als kwartiermaker begonnen bij STEK Breda, een creatieve en duurzame omgeving waar 24 ondernemers actief zijn op het gebied van duurzaamheid, creativiteit en circulaire economie. Samen met Stef Goedhart (Circular Creative) gaat hij aan de slag om van STEK een circulaire hotspot te maken. Zij […]

‘Rode Draden 2021’

Nieuws

Nederlandse ondernemers zijn de pioniers van de circulaire economie. Zij experimenteren met nieuwe bedrijfsmodellen, ontwikkelen nieuwe producten en brengen innovatieve diensten op de markt. Dit doen zij vooralsnog in een bijna volledig lineaire markt. Hierdoor lopen zij – vroeg of laat, gemerkt en ongemerkt – tegen belemmeringen aan. Samen met […]

De ontwikkeling van de ‘Hyper Local Makery’ realiseert opschaalbaarheid van de upcycling van ‘outcast’-reststromen. Dit gebeurt door middel van het repliceerbaar maken van een kleine, superlokale, volledige verwerkingsketen van reststroom tot eindproduct. De basis van deze Hyper Local Makery zijn enkele bestaande, succesvolle pilots uit de praktijk, zowel van Cirkellab […]

Naar aanleiding van de innovatietafels en actie-onderzoek Circulaire Kansen voor de Hoeksche Waard, door Cirkellab en gemeente georganiseerd in 2019, is een aantal ondernemers onder de naam “Hoeksch Hout” met veel passie en enthousiasme aan de slag gegaan met het opwaarderen van gerooide bomen tot waardevolle producten en het aanplanten […]

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan het economisch vestigingsklimaat van de regio, met de Strategie Werklocaties 2019-2030, en richt haar inzet de komende periode vooral op de ondersteuning van een aantal transformatielocaties. Toekomstbestendigheid is daarbij belangrijk! Zoals eerder vermeld zijn zij met Cirkellab de samenwerking aangegaan om te komen […]

Sinds mei dit jaar begeleidt Cirkellab met ondersteuning van RVO een businesscase naar de mogelijkheden van het maken van CLT houtpanelen uit resthout die gebruikt zouden kunnen worden voor de bouw. Dit in samenwerking met Velux, United Waste, Xylotrade BV., IDD Studio, Okkehout en Altena Groep B.V. Uitdaging De komende […]

Op 3 november jl. tijdens de laatste Cirkelstad Drechtsteden online-bijeenkomst stond het belang van het materialenpaspoort centraal. Wat is de meerwaarde van registratie van materialen in de bouw? Hoe kan data optimaal ingezet worden om een circulair vliegwiel op gang te brengen? En waar begin je als je ermee aan […]

Onlangs een speciale editie van een Cirkelstad bijeenkomst in Zuid-Holland. Cirkellab (spinner Cirkelstad Drechtsteden) en iCircl (spinner Cirkelstad Rotterdam, Den Haag en regio-071) trokken samen op voor een interactieve online talkshow. Met gasten en publiek gingen we de discussie aan rondom ‘de zin en onzin van het materialenpaspoort’ en ‘the […]

Al sinds de oprichting van Cirkellab zien we grote kansen om een substantieel deel van onze ambities tot een regionale circulaire economie te verwezenlijken via samenwerking op bedrijventerreinen. Met de ervaringen en input uit ons ‘Open Lab’ en het internationaal vergelijkend onderzoek naar industriële symbiose van afstudeerder Simon Schotel in […]

Een service model voor een schaarlift, het bieden van belevings- en ontmoetingsplekken van geupcyclede bureaubladen en hergebruik van dakpannen. Enkele, concrete uitkomsten van een regionale CIRCO Track in IJmond, georganiseerd in samenwerking met OV IJmond en de provincie Noord-Holland. De deelnemende bedrijven maakten tijdens een driedaagse workshop circulaire economie concreet […]

Circulaire economie gaat de arbeidsmarkt veranderen en ook nieuwe banen en ondernemerskansen bieden. Daarom namen we onlangs jongeren in Wijkcentrum Staart-West in Dordrecht ‘corona-proof’ mee, in wat die circulaire economie nu inhoudt, maar ook wat dit kan betekenen voor hun studie, baan of eigen onderneming. Dit in het kader van […]

Onlangs vond met zo’n 40 deelnemers de aftrap plaats van een nieuw leernetwerk binnen Cirkelstad. Gemeenten en provincies trekken samen op in de circulaire, inclusieve bouweconomie om op pragmatische wijze oplossingen, aanpakken en knelpunten met elkaar te delen en concrete stappen te zetten. Toewerken naar praktische tooling, leidraden en een […]

De onlangs gehouden online Cirkelstad Drechtsteden bijeenkomst stond geheel in het teken van circulair inkopen & aanbesteden in de infra sector. Voordat we hierop ingingen, verwelkomden we nieuwe partners Julianahaven Recycling, Constructif en de gemeente Hoeksche Waard. Monique van Lent, gemeente Hoeksche Waard: “In de Hoeksche Waard zijn veel bouwplannen. […]

Diverse partijen in Zuid-Holland, zowel marktpartijen als onderwijsinstellingen, zijn onlangs een pilot gestart om te onderzoeken in hoeverre zij de plant kardoen, familie van de artisjokdistel, in haar volle potentieel kunnen gebruiken voor commerciële biobased doeleinden. Tevens wordt bij de teelt ervan getoetst wat de effecten zijn van het verbouwen […]

De gemeente Hoeksche Waard wil meer werk maken van de circulaire economie. Hiervoor heeft Cirkellab, in samenwerking met Metabolic, reststromen in kaart gebracht en bedrijven met elkaar in contact gebracht om lokale ketensamenwerking omtrent dit thema te stimuleren. Kansrijke oplossingen liggen in de bouwsector, houtketen en bedrijventerreinen. “De gewenste ontwikkeling […]

Maximaal benutten van windmolens middels energie opslag, minder verspilling in fundering door betere engineering, modulaire houtskeletbouw en online platform voor hergebruik van speeltoestellen. Enkele, concrete uitkomsten van een regionale CIRCO Track, georganiseerd in samenwerking met Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) en de gemeente Sliedrecht. De deelnemende bedrijven maakten tijdens een driedaagse […]

Het afgelopen jaar hebben de bedrijven Cirkellab, Pelican Rouge Coffee Roasters, Selecta en de Dordtse start-up Kwekersgilde de handen ineen geslagen om ‘afval’ her te gebruiken als voedingsstof om oesterzwammen op te kweken. Deze worden vervolgens verwerkt in heerlijke gerechten bij de Dordtse horeca. Hiervoor liep een pilot van maart […]

Gemeente Papendrecht wil de economie in Papendrecht versterken en tegelijkertijd de samenwerking tussen ondernemers verbeteren door middel van de circulaire economie. Dit in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Een circulaire uitdaging die Cirkellab voor Papendrecht is aangegaan door onder meer innovatietafels te organiseren voor bedrijfsleven en onderwijs. Met concrete […]

De eerste Cirkelstad Drechtsteden bijeenkomst van 2020 is achter de rug. We introduceerden het jaarprogramma waarin we samenwerken met de andere Cirkelsteden in Zuid-Holland, verwelkomden nieuwe partners Heijmans, Het Stille Verzet en Wellantcollege en werden geïnspireerd door concrete praktijkcases rondom gebiedsontwikkeling van de gemeente Dordrecht en aannemer Van Wijnen. Kortom, […]

Diverse waterschappen, aannemers, pompenleveranciers en een ingenieursbureau deden onlangs mee aan de CIRCO Track circulaire gemalen, georganiseerd in samenwerking met Unie van Waterschappen. De deelnemers maakten tijdens een driedaagse workshop circulaire economie concreet door een nieuw product of dienst uit te werken, onder begeleiding van Cirkel design en Cirkellab. Zoals […]

11 bedrijven uit Zuid-Holland deden onlangs mee aan de CIRCO Track bouw Zuid-Holland, georganiseerd in samenwerking met BlueCity, gemeente Rotterdam en Rabobank. De bedrijven maakten tijdens een driedaagse workshop circulaire economie concreet door een nieuw product of dienst te ontwikkelen, onder begeleiding van Cirkellab en things get real. Zoals het […]

In de Hoeksche Waard is Cirkellab – in samenwerking met o.a. de Gemeente, Omgevingsdienst en Ondernemersvereniging – hard bezig met een project om Circulariteit en Samenwerking verder te brengen. In dit kader heeft onderzoeksbureau Metabolic een inventarisatie gemaakt van grondstofstromen, heeft Cirkellab een groot aantal gesprekken gevoerd met ondernemers en […]

re-START staat voor opnieuw beginnen. We helpen samen met allerlei partners jongeren die niet meer naar school willen of kunnen naar werk. Dat doen we het liefst samen met ‘circulaire’ bedrijven. Op 1 juli startten de eerste jongeren van re-START bij Coolrec voor een pilot van 6 maanden. Dit bedrijf […]

Als Cirkellab zijn we inmiddels alweer enkele jaren betrokken bij CIRCO als een van de trainers en erg verheugd met de enorme beweging die is gecreëerd, inmiddels zelfs internationaal. Er staat dan ook een boel te gebeuren de komende maanden (alsook jaren). Werk als bedrijf ook een circulaire business propositie […]

De Cirkelstad Drechtsteden-partners kwamen onlangs bij elkaar. Samenwerking was hét onderwerp van de bijeenkomst. “Eigenlijk wisten we het natuurlijk al, maar structurele samenwerking – van het allereerste begin tot aan de uitwerking van het allerkleinste detail – is onmisbaar voor realisatie van circulariteit in de bouw en infra”. Onder begeleiding […]

Sinds half juni is Karin Boot bij Cirkellab gestart. Een welkome en waardevolle aanvulling op ons team! Zij zal in brede zin officemanagement uitvoeren, zoals secretariële en administratieve werkzaamheden en projectondersteuning. “Mijn naam is Karin Boot en ben begonnen als officemanager bij Cirkellab. Vanuit mijn secretariële achtergrond in zowel het bedrijfsleven als […]

Op 20 juni opende wethouder Rik van der Linden van de gemeente Dordrecht het tijdelijke Schapenkoppiekoppie lab. Daarnaast waren er speciale gasten aanwezig. Meneer Van der Ham, een Dordtenaar die het originele Schapenkoppen standbeeld mede heeft gebouwd en medewerkers van de sociale werkplaats Gemiva-SVG groep die plastic doppen verzamelen en […]

Gemeente Dordrecht, RoosRos architecten en Cirkellab organiseren 20 juni een gratis workshop onder de vlag van Cirkelstad Drechtsteden voor bedrijven uit de bouw en infra die circulariteit praktisch willen integreren in hun eigen organisatie. Of het nu gaat om het toepassen van een circulair ontwerp, hergebruik van materialen, inzet van […]

Duurzame catering, energiecoalitie, fietsenplan en nul sigaretten op straat. Organisatoren van uiteenlopende Dordtse evenementen kwamen onlangs bijeen om samen stappen te ondernemen om te verduurzamen, georganiseerd door Cirkellab en de gemeente Dordrecht. Xander Kotvis van Revolution Foundation trapte de bijeenkomst af. Hij vormt festivals en evenementen om in living labs […]

Waterroute heeft recentelijk verbinding gerealiseerd tussen Cirkellab, Hogeschool Inholland en Wellant. Waterroute stimuleert samenwerking tussen uiteenlopende partijen in het onderwijs en bedrijfsleven door het samen oplossen van complexe vraagstukken in het blauwgroene domein, zoals water, klimaatadaptatie en biodiversiteit. De eerste, concrete stappen in deze samenwerking zijn inmiddels gezet. Zo studeert […]

Gemeente Papendrecht, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en Cirkellab werken aan meer circulaire samenwerking in Papendrecht. In dat kader werden eind mei drie innovatietafels georganiseerd rond zonne-energie en duurzame mobiliteit, organische stromen en onderwijskansen in circulaire samenwerking met het bedrijfsleven. Met twintig deelnemers van verschillende bedrijven en organisaties spraken we plenair […]

Van isolatiemateriaal van oude spijkerbroeken, oude frisdrankblikjes als onderdeel van een warmtecollector tot aan energieopwekkende vloertegels. Tijdens de Cirkelstad Drechtsteden bijeenkomst, hadden studenten bouwkunde van het Da Vinci college een generale repetitie voor hun deelname aan de SLIMCirculair wedstrijd die 14 juni zal plaatsvinden. Zij presenteerden uit opdracht van de gemeente […]

Het samenwerkingsverband Schapenkoppiekoppie heeft als doel een eiland zonder plastic (zwerf)afval. Daarom roept zij inwoners van Dordrecht op om doppen van plastic flessen die bijvoorbeeld rondzwerven op straat, in de bosjes, in en om de school, maar bijvoorbeeld ook thuis, bij buren of in de sportkantine, te verzamelen. Van de […]

Dinsdagochtend 2 april begonnen partners en externe contacten van Cirkelstad Drechtsteden de dag met een heerlijk duurzaam ontbijtje bij The Green House in Utrecht. “Daarbij is het goed om te weten dat de oesterzwammen in de eierpannenkoek zijn gekweekt op de koffiedrab van onze koffie. En de kruiden in de […]

De bedrijven Cirkellab, Pelican Rouge Coffee Roasters, Selecta en de Dordtse start-up Kwekersgilde slaan de handen ineen om te werken aan circulaire oplossingen in de regio Drechtsteden. Van koffiedik tot oesterzwam Kwekersgilde is het initiatief van Patrick Asmawidjaja, ondersteund door Thirza Monster van Cirkellab, en richt zich op het hergebruik […]

Binnen het industriële Noordzeekanaalgebied is het belangrijk om de impact op de omgeving te beperken en afval te hergebruiken. Er liggen meerdere rapporten klaar, waarin onderzoekers aangeven dat er kansen liggen bij het hergebruik van afval. Maar in die onderzoeken staan geen concrete resultaten. Reden voor het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied om […]

Onlangs organiseerde de gemeente Dordrecht in samenwerking met Cirkellab een uitdagende sessie om vervolgstappen te zetten in de circulaire toepassingen in de openbare ruimte van onder andere betonklinkers, betonbanden, rioolbuizen, tegels en bankjes. Dit onder de vlag van ‘Toolbox Cirkelregio’ dat uitgevoerd wordt door de partners Royal HaskoningDHV, Cirkellab en […]

Albeka verkoopt een breed assortiment – gebruikt en nieuw – meubilair en artikelen voor op kantoor; van bureaustoel tot complete kantoorinrichting. Cirkellab jaagt de circulaire economie aan en had vanwege de groei van het bedrijf meer kantoormeubilair nodig. Beide partijen hebben de wens dit zo circulair mogelijk te organiseren en […]

De Cirkelstad Drechtsteden partners kwamen opnieuw bijeen om kennis, kunde en inspiratie met elkaar te delen rondom circulaire bouw en infra. Op een bijzondere locatie – een bouwlocatie van Krijgsman Bouw – werden lessen en ideeën gedeeld over duurzame woningbouw, een tweedehands bouwmarkt en hoe we opdrachtgevers kunnen verleiden te […]

We zijn nu zo’n 2 jaar onderweg als Cirkelstad Drechtsteden. In het begin was het aftasten, wennen aan elkaar en leren begrijpen wat nu de opgave was. Want wat is nu eigenlijk circulair bouwen? Gaandeweg worden de projecten tastbaarder en komt er daarmee steeds meer enthousiasme en energie los. En […]

Een groep maritieme spelers kwam onlangs bij elkaar tijdens de CIRCO Circulaire Business en Design Track om te werken aan circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën, begeleid door Cirkellab en Critical Minds. De deelnemers verkenden kansen op een breed terrein; van modulaire en inwisselbare energiesystemen voor baggerschepen waarbij betaald wordt per kilowattuur tot […]

In 2016 sprak de Nederlandse regering de ambitie uit om de economie in 2050 volledig circulair te hebben ingericht. Mede daarom ondertekenden negen gemeenten, drie ministeries en drie kennispartners de City Deal Circulaire Stad. Begin oktober, tijdens de Innovation Expo 2018, droegen de City Deal partners het eindresultaat op aan organisaties die […]

Op 11 november 2016 ondertekenden negen gemeenten, drie ministeries en drie kennispartners de City Deal Circulaire Stad. De afgelopen twee jaar hebben we de verbinding gezocht om lokaal en nationaal tot een circulaire economie te komen. Deze City Deal eindigt in 2018. Op 4 oktober, tijdens de Innovation Expo 2018, […]

Duurzz B.V. – het groene bouwburo – is een allround bouwkundig ingenieursbureau en partner van Cirkelstad Drechtsteden. Zij werken samen met opdrachtgevers als particulieren, bedrijven, aannemers, stichtingen, zorginstellingen en VVE’s om een totaalconcept aan te kunnen bieden bij het verduurzamen, duurzaam onderhouden, verbouwen en vernieuwen van hun vraagstuk. Door hun rijke […]

De Spuihaven in Dordrecht is een prima kweekvijver gebleken voor de ontwikkeling van de WasteShark. Drie maanden lang is de waterdrone getest bij het schoonmaken van het water in de binnenstad. De proef is geslaagd. Aannemer Krinkels schaft de ‘afvalhaai’ nu aan. Dat betekent dat de WasteShark voorlopig blijft varen […]

Naoual Loiazizi vertegenwoordigde als beleidsadviseur Duurzame Stad de gemeente Dordrecht in de City Deal Circulaire Stad, waarvan Cirkellab de projectleider is. Op woensdag 20 juni 2018 lichtte ze de City Deal toe tegenover een breed publiek van internationale toehoorders, in de Smart Cities Seminars ‘Take the lead in the race for smart and […]