Gemeente Papendrecht gaat circulaire samenwerking in het bedrijfsleven, op Bedrijventerrein Oosteind, stimuleren

Gemeente Papendrecht vindt het belangrijk om de lokale (circulaire) economie aan te jagen, mede door het stimuleren van kennisdeling, het geven van inspiratie en het ondersteunen van het bedrijfsleven om -met hen- op zoek te gaan naar (nieuwe) circulaire kansen en verdienmodellen.

Hiertoe roept gemeente Papendrecht de hulp in van Cirkellab en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) om dit gezamenlijk op te pakken.

De afgelopen jaren is door gemeente Papendrecht stevig geïnvesteerd in kennisoverdracht, enthousiasmering en uitwerken van diverse cases bij bedrijven op het gebied van Circulaire Economie. Naast andere partijen is Cirkellab, tussen 2017 en 2020, actief geweest op bedrijventerrein Oosteind en elders in Papendrecht met circulaire kennisdeling en het ophalen en aanjagen van diverse circulaire kansen en initiatieven. Voor een belangrijk deel is dit gebeurd in een goede samenwerking met OZHZ.

Relevant is om -bij een complexe transitie naar een circulaire economie- blijvend aandacht, hulp en prikkels te geven aan een relevant deel van het lokale bedrijfsleven (met een focus op de ‘coalition of the willing’). Dit stimuleert het aantal circulaire initiatieven, versnelt de ontwikkeling ervan en helpt om de circulaire sneeuwbal beter te laten rollen.

Daarom wordt nu geïnvesteerd in deels het ondersteunen en verder helpen van eerder betrokken bedrijvenen deels in het enthousiasmeren van ‘nieuwe’ bedrijven, om (extra) stappen te zetten op dit thema, in samenwerking met anderen. Hierbij zal de focus liggen op het slimmer benutten van grondstoffen en reststromen.

Dit traject is inmiddels opgestart en zal eind 2023 afgerond gaan worden. Het gebeurt in drie opeenvolgende fases;

Fase 1: Deskresearch & Voorbereiding

Op basis van bestaande onderzoeksdata, zullen kansrijke reststromen en daaraan gekoppelde bedrijven geïdentificeerd worden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van diverse databases, tools en relevante onderzoeken.

Fase 2: Individuele gesprekken & Circulaire Scans

Hiertoe hebben Cirkellab en OZHZ gezamenlijk een uniforme sjabloon voor een ‘circulaire scan’ opgesteld, gebaseerd op de ‘energiescans’ en ‘duurzaamheidsscans’ van OZHZ en de ‘cirkelscans’ van Cirkellab. In de schriftelijke terugkoppeling naar het bedrijf (middels de ’circulaire scan’) zullen o.a. circulaire tips en tricks worden opgenomen.

Fase 3: Circulaire inspiratie-bijeenkomst

Er wordt in het najaar een bijeenkomst georganiseerd, op bedrijventerrein Oosteind, voor circulaire inspiratie en verdieping op gesignaleerde kansen, met deze bedrijven, om elkaar te voorzien van tips en tricks, met als ultiem doel meer samenwerking in het bedrijfsleven m.b.t. het circulair inzetten van specifieke reststromen. In deze bijeenkomst wordt ook stilgestaan bij het aspect, hoe die vervolgstappen mogelijk gezet kunnen worden.

Naast de bedrijven, waarmee gesproken is in fase 2, worden bedrijven uitgenodigd, die getriggerd door de kansen, willen weten of dit ook voor hun bedrijf interessant kan zijn, én hoe zij die kansen dan kunnen gaan benutten. Het doel is dat de deelnemers geïnspireerd raken en met zicht op concrete vervolgstappen terug naar huis (kantoor) gaan.

Wil je meer informatie over dit project? Of heb je interesse om zelf mee te doen aan dit project in Papendrecht? Of wil je eens sparren over een dergelijk traject in jouw gemeente, of op jouw bedrijventerrein? Neem dan contact op met de projectleider Jeroen Put van Cirkellab (via 06-38299813, of jeroen@cirkellab.nl) of met Malou Tromp van OZHZ (via 06-18962818, of m.tromp@ozhz.nl)