“Business & Innovation”, een online bachelor programma van de HBO Drechtsteden. De ondernemende manager en professional koppelt innovatiekracht, inzicht in de markt en kennis van bedrijfsprocessen aan moderne managementvaardigheden. Effectief inspelen op trends en ontwikkelingen is het kenmerk van de ondernemer en ondernemende professional van de toekomst. “Circulariteit en duurzaam […]

Veel circulaire inspiratie en voorbeelden van duurzame businesscases tijdens de bijeenkomst in de Duurzaamheidsfabriek afgelopen dinsdag 28 juni! Een mooie inleidende presentatie van hoofdspreker Marcel den Hollander over ‘hoe kan circulair ondernemen uw omzet verhogen door waardevernietiging te stoppen”. Heel veel dank ook aan Krijgsman Bouw, Pelican Rouge, Dordts Hout en Coolrec voor het delen van […]

Lespakket Circulaire Economie DevelsteinCollege

Een circulaire economie; zorgen voor een leuke, leefbare toekomst! Dit was de conclusie van het lespakket circulaire economie voor de leerlingen van het plusprogramma Obeliks van het DevelsteinCollege. Door middel van een workshop ‘Slim Slopen”, een circulaire ontwerples en een excursie waarbij de leerlingen zelf aan de slag gingen om […]

Op 30 november jl. werd online de slotbijeenkomst Praktijkcursussen MKB Zuid-Holland gehouden. Een bijeenkomst georganiseerd door MRDH, Prov. Zuid-Holland, Platform 31 en Clok. Vanuit Cirkellab was Jeroen Put hierbij aanwezig. Tijdens één van de praktijkcursussen: Circulaire Economie – samen werken aan versterken ketens – gaf hij een presentatie over de […]

Yuverta (voorheen Wellantcollege) Klaaswaal ziet circulaire kansen en gaat met ingang van het nieuwe schooljaar Kringlooplandbouwonderwijs introduceren. Een duurzaam en toekomstgericht innovatieproject! In samenwerking met Blauwe Hotspot, Kwekersgilde en Cirkellab, gaat het onderwijsteam actief aan de slag op het gebied van duurzame landbouw op het VMBO, maar ook in het […]

De gemeente Helmond wil graag de speeltuinen, die aan vervanging toe zijn, circulair gaan inkopen. Het gaat hierbij om een pilotproject waar lering uit getrokken kan worden voor vervolgtrajecten. Cirkellab gaat deze pilot vanaf het begin begeleiden en zal in eerste instantie starten met het uitvoeren van een marktonderzoek, waarin […]

Webinar ‘Circulair Ondernemen Loont’ georganiseerd i.s.m. gemeente Capelle a/d IJssel. George Derksen 2e van links. [Foto: Jan Kok] “De urgentie om stappen te zetten naar meer circulaire economie is bij veel gemeenten inmiddels doorgedrongen. Een ambitieuze vraag blijft echter; ‘hoe dan?’. Hieronder een interview met George Derksen, Beleidsadviseur Economische Zaken, […]

Op 3 februari gaf Cirkellab een interactieve online workshop aan de gemeente Zuidplas over Circulaire Economie. Wat is het, waarom is het belangrijk, wat gebeurt er al, wat voor kansen liggen er nog meer en waar kun je concreet meteen mee aan de slag? Met een zeer enthousiaste groep zijn […]

In St. Niklaas heeft Cirkellab een gastles gegeven bij de Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen omtrent Circulaire Economie. De medewerkers en bestuurders van VOKA kregen door deze workshop inzicht in wat circulaire economie inhoudt en welke kansen het biedt.     Deze volgende vragen stonden centraal tijdens deze workshop: […]