Praktijkcursus Circulaire Economie MKB Zuid-Holland

, ,

Op 30 november jl. werd online de slotbijeenkomst Praktijkcursussen MKB Zuid-Holland gehouden. Een bijeenkomst georganiseerd door MRDH, Prov. Zuid-Holland, Platform 31 en Clok.

Vanuit Cirkellab was Jeroen Put hierbij aanwezig. Tijdens één van de praktijkcursussen: Circulaire Economie – samen werken aan versterken ketens – gaf hij een presentatie over de concrete werkzaamheden van Cirkellab op het gebied van Circulaire Economie en hoe zij al geruime tijd bezig zijn met het versterken van ketens.

De missie van Cirkellab als concrete partner werd door Jeroen overgebracht. Namelijk de nieuwe, circulaire economie krachtig vorm te geven en dat in haalbare stappen, door oplossingen te bedenken én te realiseren, in iedere regio.

Daarnaast werden een aantal cruciale vragen om tot een circulaire economie te komen benadrukt:

  • Wat is de noodzaak van een circulaire economie?
  •  Wat je ermee wilt bereiken?
  •  Op welke manier?

De focus werd vooral gelegd op de regionale circulaire economie. De voorbereidingen die nodig zijn werden uiteengezet, als ook het belang om partijen bij elkaar brengen en om elkaar te inspireren.

De presentatie werd afgesloten met een aantal door samenwerking met Cirkellab al versterkte ketens: Hoeksch Hout Keten, Hyper Local Makery en CLT Hout.

Een woord van dank werd uitgesproken door Barbara Heebels van Platform 31.

dank voor je inspirerende verhaal en je goede inbreng tijdens de discussie en intervisie daarna!”

Wilt u meer informatie over welke concrete stappen u kunt maken kijk dan op www.cirkellab.nl of bel 06-38299813.