Op 30 november jl. werd online de slotbijeenkomst Praktijkcursussen MKB Zuid-Holland gehouden. Een bijeenkomst georganiseerd door MRDH, Prov. Zuid-Holland, Platform 31 en Clok. Vanuit Cirkellab was Jeroen Put hierbij aanwezig. Tijdens één van de praktijkcursussen: Circulaire Economie – samen werken aan versterken ketens – gaf hij een presentatie over de […]

“In 2025 op ieder bedrijventerrein meerdere bedrijven die bezig zijn met Circulaire Economie”, een van de doelstellingen van de gemeente Hoeksche Waard waaraan Cirkellab mee mag helpen. Om dit te realiseren gaat Cirkellab allereerst een 0-meting/circulair marktonderzoek uitvoeren om een beeld te kunnen krijgen hoe circulair het bedrijfsleven in de […]

Met veel plezier hebben we de afgelopen anderhalf jaar mogen helpen bij de verdere ontwikkeling van de Hoeksche Hout Keten. Een initiatief van meubelmaker Martijn Trouwborst, die de firma Hoeksch Hout oprichtte met als belangrijkste doelstelling: alle bomen die in de Hoeksche Waard worden gerooid (wegens ziekte, bouw of infra-projecten) […]

In 2014 is STEK ontstaan, doordat gemeente Breda het toen mogelijk maakte om een aantal ondernemende pioniers de kans te geven om (duurzame en creatieve) bedrijvigheid op te starten, op een braakliggend bedrijventerrein in Belcrum. STEK, als creatieve broedplaats, heeft de potentie om substantieel bij te dragen aan de ontwikkeling […]