Hoeksche Hout Keten

Met veel plezier hebben we de afgelopen anderhalf jaar mogen helpen bij de verdere ontwikkeling van de Hoeksche Hout Keten. Een initiatief van meubelmaker Martijn Trouwborst, die de firma Hoeksch Hout oprichtte met als belangrijkste doelstelling: alle bomen die in de Hoeksche Waard worden gerooid (wegens ziekte, bouw of infra-projecten) hoogwaardig verwerken én compenseren met nieuwe aanplant.
Met hulp van het programma ‘Circulaire Ketenprojecten’ door RVO/Versnellingshuis is een samenwerkingstraject opgezet door Hoeksch Hout, met Boonstoppel Groen, Van der Sijde Hout en Eco Concept Group om het rooien en verwerken, de verduurzaming, ontwikkeling van eindproducten en de ontwikkeling van boompaspoort en compensatiebos in de keten maximaal op elkaar aan te sluiten. Na dit traject staat er een stevige samenwerking die met mooie producten de doelstelling ook daadwerkelijk gaat behalen.

Hieronder een kort overzicht in beelden – volg ook Hoeksch Hout op facebook voor alle actualiteit: https://www.facebook.com/hoekschhout.nl/

  • Aanlevering materialen: Boonstoppel Groen rooit bomen in de Hoeksche Waard in opdracht van gemeente, provincie of waterschap in het kader van ziektes, onderhoud of werkzaamheden. Deze stammen worden geselecteerd en aangeleverd aan Hoeksch Hout;
  • Wateren van stammen: In samenwerking met Natuurmonumenten wordt een deel van de stammen door Hoeksch Hout ‘gewaterd’, waarmee het hout op natuurlijk wijze een hogere kwaliteit en duurzaamheid krijgt, door jarenlang onder water te liggen;

  • Verwerken en drogen van de stammen: Planken of balken zowel van de gewaterde als verse stammen dienen te worden gedroogd. Hoeksch Hout vergelijkt de resultaten van drogen in eigen droogruimte (energieverbruik) versus combineren met aardappel- en/of uien-opslag;
  • Verduurzamen van het hout voor buitentoepassingen: Van der Sijde Hout verduurzaamt een deel van het verwerkte hout ten behoeve van buitentoepassingen. Vind meer over deze producten op: https://www.vandersijdehout.nl/
  • Concept consumenten producten en relatiegeschenken: Eco Concept Groep verzorgt de product-formulering, strategie, logistiek en verkoopkanalen voor de eindproducten van Hoeksch Hout voor grootschalige afzet van kleine eindproducten. Lees meer over deze producten op: Duurzame-borrelplanken-Circular-Wood
  • Concept grafkisten: Hoeksch Hout heeft in Morée een nieuwe partner gevonden, die grafkisten van Hoeksch Hout aan haar aanbod heeft toegevoegd. Lees meer over deze samenwerking op: https://www.uitvaartverzorgingmoree.nl/hoekschekist
  • Concept & pilot beschoeiingsschotten: Hoeksch Hout, vdSijde en Boonstoppel Groen verzorgen samen een eerste pilot met beschoeiingsschotten van Hoeksch Hout (in plaats van nieuw, vers hout) waarin de kwaliteit van de panelen de komende jaren kunnen worden gemonitord en verschillende doelstellingen van dit project bij elkaar komen;
  • Nieuwe producten worden continu door-ontwikkeld: Volg Hoeksch Hout en alle partners om op de hoogte te blijven!
  • Concept & realisatie Compensatiebos en boompaspoort: Hoeksch Hout en Eco Concept Groep realiseren een (digitaal) paspoort om het verwerkte hout te kunnen volgen en het compensatiebos met nieuwe aanplant voor elke gerooide boom. De eerste boomplantdag heeft begin december inmiddels plaatsgevonden. Zie ook het verslag van 2 december 2021 op de facebookpagina’s van Hoeksch Hout en Eco Concept Group: https://www.facebook.com/hoekschhout.nl/ en https://www.facebook.com/ecoconceptgroupnl/