Hoeksche Waard Circulair

, ,

In 2025 op ieder bedrijventerrein meerdere bedrijven die bezig zijn met Circulaire Economie”, een van de doelstellingen van de gemeente Hoeksche Waard waaraan Cirkellab mee mag helpen.

Om dit te realiseren gaat Cirkellab allereerst een 0-meting/circulair marktonderzoek uitvoeren om een beeld te kunnen krijgen hoe circulair het bedrijfsleven in de Hoeksche Waard vandaag is. Relevante stakeholders en sectoren/ branches die kansrijk zijn voor een (meer) Circulaire Economie worden geïnventariseerd. Daarna wordt in beeld gebracht welke circulaire kansen, waar zijn te identificeren én ook te realiseren. En er zullen kennissessies over Circulaire economie worden georganiseerd via een serie maatwerkworkshops voor het MKB. De nadruk hierbij is bewustwording verhogen en kennis verbeteren, maar vooral circulaire kansen ontdekken en verzilveren!

Daarbij wil Cirkellab een effectief circulair/duurzaam netwerk creëren en onderzoeken we ook nut, noodzaak en draagvlak van een handelsplatform voor reststromen.

Vrijdag 8 oktober was de Kick-off bijeenkomst met opdrachtgever en stakeholders bij de Duurzaamheidsdag ondernemers Hoeksche Waard, een leuke inspirerende dag die circulair denken stimuleert! Samen met de stakeholders en ondernemers gaan we aan de slag!

Voor meer informatie over de Duurzaamheidsdag ondernemers Hoeksche Waard kijk hier: duurzaamheidsdag-voor-ondernemers

Mocht je ondernemer zijn in de Hoeksche Waard en geïnteresseerd zijn in dit project meld je dan nu aan bij Cirkellab, via mariska@cirkellab.nl!

Cirkellab maakt circulair concreet, ook bij het bedrijfsleven in de Hoeksche Waard.