Kwartiermaker Circulaire Hotspot STEK Breda

, ,

In 2014 is STEK ontstaan, doordat gemeente Breda het toen mogelijk maakte om een aantal ondernemende pioniers de kans te geven om (duurzame en creatieve) bedrijvigheid op te starten, op een braakliggend bedrijventerrein in Belcrum. STEK, als creatieve broedplaats, heeft de potentie om substantieel bij te dragen aan de ontwikkeling van circulaire economie in Breda. Dit correspondeert ook met de ambitie van de gemeente, die wordt beschreven in het bestuursakkoord ‘Lef & Liefde 2018-2022’. Dit heeft vervolgens geleid tot een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en stichting STEK, waarin mogelijk is gemaakt om een zogenaamde ‘kwartiermaker’ te stellen. Tijdens het werven van de ‘kwartiermaker’ is ervoor gekozen om de rol te splitsen in een meer creatieve kwartiermaker (in de persoon van Bonny Hubers van Assenraad van het bedrijf BonnyQ) en een meer overkoepelende kwartiermaker (in de persoon van Jeroen Put van Cirkellab).
De doelstelling van deze (gezamenlijk uitgevoerde) opdracht was om deze bijzondere ‘STEK’ verder door te laten ontwikkelen richting een ‘circulaire hotspot’.

De deelopdrachten waren de volgende:

 1. Het in beeld brengen van circulaire kansen
 2. Het maken van verbindingen, die de impact van de circulaire hotspot kunnen versterken
 3. Het organiseren van 2 evenementen
 4. Het organiseren van een duurzaamheidsplein
 5. Het realiseren van aansprekende Informatievoorzieningen
 6. Het actief werven van nieuwe (circulaire) ondernemers

Het is nooit een verassing als het in de praktijk anders loopt dan vooraf bedacht, maar in het afgelopen jaar, vooral door Corona, is dit meer dan ooit het geval geweest. Zo is er noodgedwongen anders omgegaan met evenementen en de inzet van studenten, scholieren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder zijn er door voortschrijdend inzicht ook accenten verlegd, of bepaalde plannen herzien/aangepast.
De kwartiermakers zijn onder die lastige omstandigheden toch flink aan de slag gegaan en dat heeft nieuwe verbindingen en ook praktische (en zichtbare!) circulaire resultaten opgeleverd.

 Een kleine bloemlezing:

 • Er zijn voorbereidingen getroffen voor het inrichten van een circulaire materialenhub
 • Er is een start gemaakt met een (hopelijk structurele) samenwerking met Praktijkschool Curio
 • Er zijn diverse nieuwe verbindingen gelegd, zoals met relevante (circulaire) stakeholders, zodat de (regionale) partijen elkaar steeds meer gaan versterken
 • Er zijn concrete oplossingen gecreëerd, bijv. met reststromen bij Afvalservice Breda, die nu apart worden gehouden en door de Stekkers hoogwaardig worden ‘geupcycled’
 • Er is veel aan PR gedaan en er zijn nieuwe informatievoorzieningen ontworpen (w.o. een plattegrond, PR via socials, een ‘STEK-label’, artikelen in diverse media, etc.)
 • Er zijn indrukwekkende en inspirerende evenementen georganiseerd, in de vorm van een (blijvende) ‘Stektoer’ en een groot (hopelijk terugkerend) evenement als ‘Waardevol Breda’
 • En …. er zijn in deze periode gelukkig ook nieuwe gedreven circulaire ondernemers (Stekkers) gestart bij Stek, zodat het bedrijventerrein nu eigenlijk helemaal vol is.

De ‘eindevaluatie’ met de gemeente Breda heeft op 29 juli 2021 plaatsgevonden. De toelichting door Bonny en Jeroen richting de gemeente, waarbij het bestuur van St. STEK is vertegenwoordigd door Maryon Keldermans, is hierbij in goede aarde gevallen!
Wij wensen het bestuur van st. STEK, maar natuurlijk ook alle Stekkers en betrokken vrijwilligers, veel wijsheid, maar vooral veel plezier toe, de komende tijd, om STEK verder door te ontwikkelen tot een circulaire hotspot. Wat ons betreft is er meer dan voldoende bestaansrecht en is het ook in het belang van de stad om STEK verder te ontwikkelen, te waarderen en vooral ook slim te benutten…
Voor meer achtergrondinformatie over deze toffe circulaire plek in Breda, kijk op https://stekbreda.nl of check bij Bonny, die voorlopig als (creatief) kwartiermaker actief blijft bij Stek (info@bonnyq.nl)
Voor meer informatie over dit project: ‘circulaire kwartiermaker’ bij STEK, of hoe Cirkellab circulaire economie concreet maakt op bedrijventerreinen, neem dan contact op met jeroen@cirkellab.nl