Sterk Techniek Onderwijs – Onderbouwprogramma Circulaire Economie

,

Vanaf januari 2020 krijgen regio’s ondersteuning van de Rijksoverheid om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en op werk in de regio. In een regio werken vmbo-scholen, mbo- instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen. In de regio Dordrecht is gekozen voor ca. 15 onderbouwthema’s, waar ‘Circulaire economie’ er één van is. Cirkellab gaat dit thema vorm en inhoud geven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 2 onderdelen:

  • Themabijeenkomst Circulaire Economie, met name voor docenten
  • Lesprogramma Circulaire Economie, dat voor de scholieren is bedoeld (schooljaar 2021-2022 of in het schooljaar 2022-2023)

Bij het bepalen van de inhoud van gastlessen, respectievelijk workshops houden wij hierbij rekening met de couleur locale van Dordrecht, d.w.z. de maritieme bedrijvigheid en het thema ‘water’. Bovendien is er eenvoudig een koppeling te maken tussen circulair en de diverse profielen van het (VMBO-)onderwijs. We hebben hier te maken met een doelgroep die zich vooral richt op de praktijk. Het onderbouwthema ‘Circulaire Economie’ is daarom vooral praktisch ingericht, waar zelf doen, zelf ervaren en inspirerende en aansprekende voorbeelden van ‘dichtbij’ de hoofdmoot vormen van de gastlessen en workshops. Op deze manier sluit het maximaal aan bij de belevingswereld van de scholieren. De gastlessen en workshops worden afwisselend bij een onderwijsinstelling en (extern) in de vorm van een excursie vormgegeven. V.w.b. de (externe) excursies wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Dordtse bedrijven en organisaties. Hierbij wordt spelenderwijs aansluiting gezocht bij de profielen die door de leerlingen gekozen kunnen worden.

 

De deelnemende scholen kiezen zelf wanneer zij hun klassen willen laten deelnemen aan de onderbouwthema’s. Dat kan in het 1e of 2e schooljaar van het VMBO.
Wij kijken ernaar uit om op deze wijze een relevante bijdrage te leveren aan de vorming van de leerlingen (én betrokken docenten!) op het ó zo belangrijke thema: circulair!
Als inleiding op het lespakket hebben wij op 7 oktober jl. al een erg leuke workshop “Slim Slopen” gegeven bij Skillz in Dordrecht voor de docenten, als onderdeel van de bovengenoemde themabijeenkomst! Op deze manier konden de docenten leren waarom circulaire economie zo belangrijk is, voor de planeet, voor de portemonnee, maar ook voor de mens én zeker ook voor de toekomstige banen van hun leerlingen!

Cirkellab maakt circulair concreet, ook in het onderwijs!