Gemeente Helmond gaat voor circulaire speeltuinen!

, ,

De gemeente Helmond wil graag de speeltuinen, die aan vervanging toe zijn, circulair gaan inkopen.

Het gaat hierbij om een pilotproject waar lering uit getrokken kan worden voor vervolgtrajecten. Cirkellab gaat deze pilot vanaf het begin begeleiden en zal in eerste instantie starten met het uitvoeren van een marktonderzoek, waarin we stand van zaken en ontwikkelingen in de markt goed in beeld brengen. Hierbij starten we met deskresearch en leggen we vervolgens contact met relevante leveranciers van speeltoestellen om tot verdere verdieping te komen.

In de tweede fase van dit project zal Cirkellab een innovatietafel organiseren.

Wij nodigen diverse relevante partijen uit de keten: ‘speeltoestellen’ uit. Met hen gaan we, op gestructureerde en creatieve wijze, in gesprek over mogelijkheden om verdere circulaire stappen te zetten in deze specifieke productketen. Dit middel blijkt uit eerdere ervaringen uitermate geschikt om te combineren met de bovenomschreven marktanalyse. Waar in de marktanalyse “slechts’ wordt geconstateerd wat de mogelijkheden zijn, leggen we de ambitie met een innovatietafel een stapje hoger. Hierdoor wordt de creativiteit van alle relevante spelers uit deze sector optimaal benut. En maken we circulaire economie, ook in Helmond, weer een stukje concreter!

Wil je in jouw gemeente ook aan de slag met circulariteit, bijvoorbeeld op het vlak van speeltoestellen? Neem dan contact op met Cirkellab (via info@cirkellab.nl).