Proeftuin Klaaswaal ‘Kringlooplandbouw en Circulaire Bodemverbeteraars’

,

Yuverta (voorheen Wellantcollege) Klaaswaal ziet circulaire kansen en gaat met ingang van het nieuwe schooljaar Kringlooplandbouwonderwijs introduceren. Een duurzaam en toekomstgericht innovatieproject!

In samenwerking met Blauwe Hotspot, Kwekersgilde en Cirkellab, gaat het onderwijsteam actief aan de slag op het gebied van duurzame landbouw op het VMBO, maar ook in het Leven Lang Ontwikkelen-traject. Wij sluiten aan als één van de locaties van Foodlab Hoeksche Waard waarin innovatie, educatie en beleving van agrifood centraal staan.

Leerlingen zullen begin van komend schooljaar vanuit verschillende praktijk- en keuzevakken gaan meewerken aan alle vraagstukken die komen kijken bij kringlooplandbouw. Er wordt samengewerkt met experts.

Kringlooplandbouw, circulaire bodemverbeteraars en de teelt van nieuwe gewassen zijn innovatieve experimenten die bijdragen aan nieuwe kennis op het gebied van goed bodemleven, gezonde voeding en moderne akkerbouw. Bij circulaire bodemverbeteraars denken we dan bijv. aan paardenmest, koffiedik en mensenhaar. Nieuwe gewassen zullen geteeld worden met behulp van nieuwe technieken zoals pixelfarming en programmeren via Arduino voor slimme tuinsystemen.

Zo wordt kringlooplandbouw een praktisch uitvoerbaar onderdeel van het curriculum en wordt er ook gestreefd naar een goede aansluiting met mbo en hbo.

Op een eigen perceel gaan leerlingen in de praktijk leren wat er komt kijken bij het inrichten, inzaaien, onderhoud en oogst van een perceel. Het bodemonderzoek heeft al plaatsgevonden door de leerlingen zelf. Praktijk- en theorievakken vallen op deze manier goed samen. Zo zullen zelfgekweekte bloemen worden gebruikt voor de styling, gekweekte gewassen worden gebruikt voor het schoolrestaurant, waardoor het economische aspect meteen wordt meegenomen in de lessen. De niet gebruikte gewassen zullen gebruikt worden als voedsel voor de dieren en de mest wordt vervolgens weer gebruikt op het perceel.

Samenwerking wordt gezocht met zorginstellingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dit project ook een rol te laten vervullen. Ook zoeken we samenwerking met lokale innovatieve restaurants die de gekweekte ingrediënten van de proeftuin in een verrassend gerecht willen verwerken en op hun menukaart willen zetten.

Dit project vloeit voort uit de regionale agenda van de Hoeksche Waard waar kringlooplandbouw (natuur inclusieve landbouw) op staat. Een samenwerking tussen de gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen ter bevordering van de regionale economie.  Vanuit de geplande sectortafels ontstaan samenwerkingsstructuren en projecten op het gebied van duurzame landbouw, techniek, verbeteren biodiversiteit, klimaatadaptatie en water.

Wil je graag meer informatie of wil je meedoen met dit mooie project? Stuur een mail naar info@cirkellab.nl