De validatie van leveranciers op hun duurzaamheidsclaim voor een grote wereldwijd actieve retailer

,

Steeds meer bedrijven zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om hun circulaire en duurzame visie te verbeteren en hun toekomst te beschermen. Daarom ontwerpen ze producten die langer meegaan en die, na afloop – als ze niet meer nodig zijn, een tweede leven geven kan worden. Ze beseffen dat we alleen samen afvalvrij en CO2-neutraal kunnen worden. En daar horen hun leveranciers ook bij!

Door de moeite te nemen om goed naar de gehele keten te kijken en deze te beoordelen op duurzaamheid en circulariteit kan dit nog veel meer opleveren dan alleen beter voor de wereld!

Maar hoe vergelijk en beoordeel je je leveranciers op duurzaamheid. Dit is nog niet zo simpel, vaak zijn niet alle gegevens voorhanden of zijn deze moeilijk of niet te vergelijken. Welke aspecten zijn belangrijk en hoe zorg je dat je geen appels met peren aan het vergelijken bent?

Daarom is Cirkellab door een grote wereldwijd actieve retailer gevraagd om hen te helpen bij hun aanbesteding voor de toekomstige levering van store equipment, door de leveranciers te beoordelen op de duurzaamheidscomponent van hun propositie.

Een uitdagende en leuke opdracht die in een relatief korte tijd uitgevoerd moest worden. Voor dit onderzoek hebben we de aan ons verstrekte informatie over de leveranciers beoordeeld en hebben we zelf verder gedegen onderzoek uitgevoerd, er zijn gesprekken gevoerd met de leveranciers en indien mogelijk zijn we zelf bij de leveranciers langs geweest om ter plekke, met eigen ogen, de situatie te beoordelen.

We hebben de leveranciers beoordeeld op zes verschillende aspecten:

  • Materiaalgebruik
  • Productietechnieken/ -wijze
  • Energieverbruik
  • Gebruikte verpakkingen/ verpakkingswijze
  • Logistiek
  • After Use-mogelijkheden

Daarnaast hebben we met de leveranciers gesproken over hun duurzame plannen en voortdurende innovatie, om een ​​(kwalitatief) beeld te schetsen van de urgentie die partijen voelen bij het thema duurzaamheid.

Bovengenoemde onderdelen zijn per item beoordeeld en uitgewerkt tot een totaaloordeel in onze eigen visualisatie van groene bladeren, van 1 (weinig tot niet duurzaam) tot 5 (super goed bezig op het gebied van duurzaamheid). Ons eindoordeel hebben we op het inspirerende Europese hoofkantoor van de opdrachtgever gepresenteerd en samen met de onderzoeksresultaten verwerkt tot een mooi, duidelijk, bruikbaar en compact verslag.

Door de gehele keten onder de loep te nemen, niet de gemakkelijkste weg te kiezen en hun leveranciers continu uit te blijven dagen op het gebied van duurzaamheid is het deze corporate retailer gelukt goede stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en dichter bij hun circulaire en duurzame visie te komen.

Samen met deze corporate retailer kijken we uit naar de volgende (circulaire/duurzame) samenwerking!

Wil je meer weten van dit traject of het beoordelen van de duurzaamheid van je ketenpartners, neem dan contact op met de projectleider Mariska de Bruijn.