Circulair Nissewaard – Halfweg/Molenwatering

,

In overleg met gemeente en parkmanagement is besloten om een pragmatisch actie-onderzoek in te steken, met als belangrijkste doel “om circulaire economie op Halfweg-Molenwatering te stimuleren en daarmee de samenwerking én economie duurzaam te ontwikkelen”.

Vanuit de longlist van 41 bedrijven/contacten, zijn 27 bedrijven benaderd, waaruit 18 gesprekken/bezoeken zijn gevolgd met individuele ondernemers. Uit deze gesprekken hebben we vervolgens de meest interessante kansen tot samenwerking verder opgepakt, welke in deze rapportage zijn beschreven: 9 kansen die goed zouden kunnen passen bij de ontwikkeling van het Circulair Ambachtscentrum zijn in goed overleg aan hen overgedragen. Van de kansen die minder goed bleken te passen bij het Circulair Ambachtscentrum, zijn er 3 door Cirkellab met de betrokken partijen verder uitgewerkt:

Hergebruik afgedankt kantoormeubilair

Bij grote verhuizingen van o.a. ministeries, hoofdkantoren e.d. wordt vaak een deel van het meubilair afgevoerd. Inschatting is dat dit in de regio gemiddeld ca. 150 cub/jaar betreft. Reparatie en refurbishing zou een prima activiteit zijn die met sociaal werk en/of een ambachtscentrum kan worden opgepakt. Deze businesscase wordt binnenkort door de twee partners in pilot opgezet. Daarna kan er bovendien inventarisatie plaatsvinden of ook ándere partijen in de omgeving geïnteresseerd zijn om bij dergelijke reparatie/refurbishing activiteiten aan te sluiten.

Remanufacturing van afgedankte compressors en elektromotoren

Bij reparatie of onderhoud van grotere installaties, worden vaak onderdelen of zelfstandige units afgekeurd en afgedankt. In deze casus betreft het een zeer compacte compressor, die volledig afgesloten en dichtgelast is. In samenwerking met een remanufacturing-bedrijf hebben we in beeld kunnen brengen wat de verschillende circulaire strategieën financieel betekenen. Als de compressor in z’n geheel naar de metaalhandelaar gaat levert deze enkele euro’s op. Met Demontage en scheiding van de materialen gaat de restprijs al snel naar enkele tientjes. Hergebruik van specifieke onderdelen die kwalitatief vaak nog helemaal goed zijn, bespaart de leverancier potentieel honderden euro’s, terwijl een compleet gereviseerde compressor enkele duizenden euro’s waard is!

Upcycling van een schone reststroom

Bij een graveerbedrijf wordt een hoogwaardige acrylaat-kunststof gebruikt om allerhande informatie-panelen en bewegwijzering te produceren. De reststroom van snij-materiaal is niet groot, maar van hoge kwaliteit mits schoon gescheiden. Gezamenlijk is een drietal voorbeeldproducten gemaakt van deze reststroom, door het materiaal te vermalen, nieuwe plaatjes te persen en met de lazersnijder tot een nieuw product te maken: een koffie-tray, een ambtsketen voor de klimaatburgemeester en een award voor de meest duurzame afdeling. Hoe méér bedrijven hun dergelijke kwalitatieve reststromen schoon gescheiden houden, hoe dichterbij een daadwerkelijke productiestraat zou kunnen komen!