Over Cirkellab

Focus op regionale circulaire economie
Cirkellab specialiseert zich in de kansen die een circulaire economie biedt. Vanuit economische, duurzame, en maatschappelijke ontwikkelingen zien we inmiddels breed draagvlak en urgentie om slimmer om te gaan met grondstoffen, materialen, producten en afval – een circulaire aanpak brengt al deze doelstellingen bij elkaar tot versterkende oplossingen. Met uitgebreide ervaring op elk van de benodigde deelgebieden, richt Cirkellab zich op deze synergie om te komen tot concrete aanpak en businesscases die overheden en bedrijven in staat stellen om bedrijfs- en maatschappelijke uitdagingen om te zetten in kansen, oplossingen en businesscases. Op regionale schaal krijgen we deze synergie als eerste concreet: uitwisseling van energie en materialen, innovatie, lokale werkgelegenheid, samenwerking en vertrouwen kenmerken de nieuwe, regionale, circulaire economie.

Onze ‘one cycle up’-aanpak: Van kleine, concrete stappen naar blijvende impact
Nieuwe kansen vinden we niet alleen in efficiëntere processen, bestaande toepassingen, ketens of samenwerkingen, maar juist ook daarbuiten. Het begint dan met het ontdekken van nieuwe uitdagingen, oplossingen, cross-sectorale samenwerkingen en ketendenken. Gevolgd door de ontwikkeling van nieuwe markten, processen, ontwerpen, diensten en/of businessmodellen. Pas dán halen we echt meerwaarde uit het ondernemen in  een nieuwe, circulaire economie met toekomstbestendige business, minder schade, meer werkgelegenheid en slimmer (her) gebruik van materialen, onderdelen en producten.

Ons team
De oprichters van Cirkellab zijn geworteld in Zuid-Holland Zuid en de relevante netwerken; 4 ervaren professionals met een unieke combinatie van talenten en ervaring op het gebied van circulaire economie, duurzame energie, sociale innovatie, bedrijfs- en financieringsmodellen, projectmanagement, nieuwe businessmodellen, creatieve industrie, ICT, communicatie en hebben elk een breed netwerk in regionale en landelijke (innovatie-) netwerken.

 

Meer achtergrondinformatie over alle partners

Jeroen Put, CEO (Chief Executive Officer)
“Ik benader het leven en dus ook het thema duurzaamheid en circulaire economie op een no-nonsense manier. Ik denk praktisch door mij in elke situatie af te vragen; Wat is hier haalbaar? Hoe krijgen we hier draagvlak en enthousiasme voor? Ik vind het beter om nu kleine stappen te zetten om vervolgens door naar de volgende stap te gaan, dan ‘oeverloos’ na te denken over en te onderzoeken, hoe die ene hele grote stap gezet moet worden. Mijn studie als technisch bedrijfskundige helpt daar natuurlijk bij. En mijn jarenlange ervaring als bankier, waar ik sparringpartner was voor ondernemers – van klein tot groot – heeft niet alleen mijn netwerk sterk vergroot, maar ook mijn inzicht waarom ondernemers ergens energie van krijgen. De businesscase benadering (de ‘profit’ van de People, Planet, Profit-gedachte) speelt daarbij een belangrijke – voor mij heel herkenbare – rol. Deze manier van werken en samen stappen zetten, geeft mij enorm veel (duurzame) energie!”

CV_Jeroen Put

 

Jan-Willem Kanters, COO (Chief Operations Officer)
“Met een achtergrond in econometrie, politiek en duurzaamheid gaf de introductie van het begrip circulaire economie in 2011 mij de handvatten om kennis, passie en overtuiging te verbinden. Economie gaat niet alleen over geld, maar over welvaart en welzijn – hier en nu, later en elders in de wereld. Een circulaire blik gaat daarbij over méér dan efficiency, maar behoud van waarde in alle dimensies en schaalniveaus: van de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen tot lokaal hergebruik, sociale inclusiviteit en waterbeheer in de wijk. Vanuit kennis, inzicht en transitievisie, verbind ik daarin graag de grote maatschappelijke ontwikkelingen met lokale kansen, uitdagingen en oplossingen. Door samenwerking met en tussen overheden, instellingen en bedrijven: een nieuwe, circulaire economie te midden van de derde industriële revolutie houdt zich immers niet aan grenzen. Niet van landen, steden of wijken, niet tussen organisaties en niet tussen portefeuilles of doelstellingen. De verbinding sluit de cirkels!”

CV_Jan-Willem Kanters

 

Mark van der Graaf, CFO (Chief Financial Officer)
“Vanuit een technische achtergrond ben ik altijd op zoek naar concrete praktische oplossingen, voor alles wat ik doe of waar ik mee bezig ben. In mijn gestructureerde benadering van de uitdagingen die voorliggen, weet ik met mijn analytische vermogens mogelijke richtingen van alle kanten te belichten en zo tot een onderbouwde effectieve oplossing te komen. Het belang om zuinig te zijn op onze aarde, de ons beschikbare grondstoffen optimaal te benutten en afval zoveel als mogelijk te voorkomen, is voor mij evident. Daarom zet ik mij 100% in om samen met onze klanten stappen te zetten richting een 100% circulaire economie.”

CV_Mark van der Graaf

 

Karin Boot, OM (Office Manager)
“Mijn naam is Karin Boot en ik ben half juni 2019 begonnen als officemanager bij Cirkellab. Vanuit mijn secretariële achtergrond in zowel het bedrijfsleven als in de zorgsector ga ik dit team versterken. Net als veel anderen zie ik het afval de laatste jaren toenemen in sloten en in akkers die weer voor voedsel worden bewerkt. Hierdoor word ik mij steeds bewuster van het belang om vervuiling van onze aarde zoveel mogelijk tegen de gaan. De functie die vrijkwam bij Cirkellab sprak mij daardoor meteen aan. Ik ga ervoor zorgen dat het team met mijn ondersteuning zich nog efficiënter  kan inzetten voor het bereiken van hun en uw doelen. Ik ben een geboren Rotterdamse, maar woon alweer 17 jaar in de mooie Hoeksche Waard. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten in beweging, lopend of op de fiets.”

CV_KarinBoot