Wie zijn wij?

Ervaren professionals die samen een unieke combinatie vormen van talenten en ervaring!

Mariska de Bruijn

“Als technische, creatieve zelfkunner ben ik altijd op zoek naar innovatieve oplossingen om stapje voor stapje te verduurzamen, …lees verder

Jeroen Put

“Ik benader het leven en dus ook het thema duurzaamheid en circulaire economie op een no-nonsense manier, …lees verder

Jan-Willem Kanters

“Met een achtergrond in econometrie, politiek en duurzaamheid gaf de introductie van het begrip,… lees verder

Mark van der Graaf

“Vanuit een technische achtergrond ben ik altijd op zoek naar concrete praktische oplossingen, voor alles wat ik doe,… lees verder

Zo zijn wij actief op het gebied van:

Hoe doen we dat?

Door focus te houden op de regionale circulaire economie.
Met de ambitie van Nederland om in 2050 100% circulair te zijn, is een voorbereidende en aanjagende partij nodig.

Wij bereiden voor door inzicht te geven in:
-> Stofstromen in een regio
-> Mate van circulariteit (‘0-meting’)
-> Omvang van potentiële circulaire kansen
-> Mogelijke circulaire samenwerkingen en nieuwe netwerken

Dit is cruciaal om partijen bij elkaar te brengen en te inspireren om kringlopen zo efficiënt mogelijk te sluiten. Door uitwisseling van energie en materialen, innovatie, lokale werkgelegenheid, samenwerking en vertrouwen zal een nieuwe, regionale circulaire economie ontstaan.

-> Wij jagen de lokale overheid en het lokale bedrijfsleven aan om stappen te zetten.
-> Wij leven ons in in specifieke bedrijven die uit vooronderzoek kansrijk blijken te zijn.
-> Wij gaan in gesprek om ze te enthousiasmeren over de mogelijkheden en kansen die circulaire economie voor hen kan betekenen.
-> Wij bedenken samen met de bedrijven pilots die een interessante businesscase kunnen opleveren.
-> begeleiden deze pilots totdat deze voldoende informatie opleveren om eventueel op te schalen en/of om de resultaten te gebruiken om andere bedrijven mee te inspireren.

Door onze ‘one cycle up’-aanpak

Cirkellab brengt reststromen en circulaire kansen op schaalniveau voor u in kaart en laat zien of er sprake kan zijn van een rendabele businesscase. Ook laten wij zien wat er veranderd en verbeterd kan worden in de bedrijfsvoering en hoe samenwerkingen en/of ketens gevormd kunnen worden met andere bedrijven uit de buurt.

Wij hanteren een pragmatische, bottom-up benadering. Een stap-voor-stap benadering waarbij de ambitie van de betreffende partij centraal staat.

Een circulaire economie versterkt de concurrentiepositie, levert een schoner milieu op en verbetert de beschikbaarheid van waardevolle grondstoffen. Dit vraagt nadrukkelijk om meer dan alleen recycling van materialen. Het afval van het ene bedrijf inzetten als grondstof voor het andere (de zogenaamde industriële symbiose) is relevant, maar zeker niet de enige stap die wij moeten zetten om een hoogwaardige circulaire economie te realiseren. Er is veel meer! Ook bijvoorbeeld ketensamenwerking, deeleconomie (m.b.t. machinepark, ruimtes, transportmiddelen, mensen), andere verdienmodellen (product as a service), redesign (voor bijv. makkelijke reparatie en langere levensduur) zijn relevant.

Met deze aanpak, zetten wij telkens weer nieuwe stappen richting een 100% circulaire economie, oftewel ‘one cycle up’.