Innovatie tafel circulaire economie, Gemeente Papendrecht

‘Circulaire Samenwerking Bedrijventerrein’ is een actiegerichte aanpak om meerwaarde te creëren op een bedrijventerrein, o.a. door ‘industriële symbiose’ (uitwisseling van stofstromen – materialen, water en energie – tussen bedrijven), maar ook door andere circulaire kansen te benutten. Hierbij staat waardebehoud van producten, onderdelen en grondstoffen centraal, gecombineerd met de méérwaarde die bedrijven, vastgoedeigenaren en gemeenten realiseren door optimaal te profiteren van elkaars nabijheid en samenwerking.

Voor wie:
– Overheid (gemeente, provincie, omgevingsdienst), eventueel met relevante stakeholders
– Samenwerkingsverbanden (combinaties van publieke en private organisaties)
Referenties: Next Economy Bedrijventerreinen, IJmondOosteind
Productfolder

Ton Beljaars, bedrijfsadviseur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ): “Het was een leerzaam en uitdagend project. Voor ons als omgevingsdienst, maar ook voor bedrijven. Circulaire economie is een abstract begrip, maar samen met Cirkellab heeft het ons concrete casussen opgeleverd die we ook weer bij andere projecten kunnen gebruiken. De kennis van OZHZ en de kennis van Cirkellab maakt het bij uitstek een goede samenwerking! We kijken er dan ook tevreden op terug en het geeft ons perspectief voor de toekomst.”