Cirkellab maakt circulair concreet! Van laagdrempelig tot uitgebreide trajecten om uw bedrijfsvoering niet alleen duurzamer te maken, maar dikwijls ook goedkoper, beter, innovatiever, mooier of efficiënter. Bijvoorbeeld door samen met u in kaart te brengen op welke materiaal-, rest- en afvalstromen bespaard en/of waarde gerealiseerd kan worden. En dat niet alleen, we gaan graag een stap verder. We volgen de laatste ontwikkelingen op het gebied van circulaire oplossingen, leggen slimme, dikwijls onverwachte, verbindingen met specialisten en anderen in de keten en geven innovatieve initiatieven een podium. Cirkellab benut uw potentieel door middel van circulaire kansen te:

 

ONTDEKKEN
 • Evenement; kennis, inspiratie én verbinding in circulaire economie
  Cirkellab organiseert inspirerende, hands-on evenementen om kennis te maken met circulaire economie of een deelthema hiervan. Dit doen we zowel op eigen initiatief als op aanvraag. Van conceptontwikkeling, werving, communicatie, inhoudelijke invulling, moderatie tot aan de praktische uitvoering. Met als opbrengst basiskennis over circulaire economie, inspiratie en netwerk!
  Voor wie: bedrijfsleven, overheid, onderwijs
  Referenties: Circulaire Handelsmissie, Jongerenlab
 • Workshop circulaire (business)kansen
  Cirkellab geeft uitdagende, interactieve workshops en gastlessen om kennis te maken met de (business)kansen van een circulaire economie. Onderwerpen die tot de mogelijkheden behoren zijn circulaire ontwerpstrategieën, businessmodellen, inkopen, gebiedsontwikkeling, systeemdenken en grondstoffenmanagement. De workshops bieden concrete handvaten om vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. 
 • Voor wie: bedrijfsleven, overheid, onderwijs
  Referenties:
  Coolrec
  Productfolder overheid; productfolder bedrijfsleven
 • Cirkelscan
  De Cirkelscan is een analyse binnen uw bedrijf van al uw stofstromen (materiaal, energie en water), zowel inkoop, productie-, rest- en afvalstromen als energie- en waterverbruik. Het doel is een globale evaluatie – inclusief businesscase – waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden in beeld worden gebracht om uw bedrijf eeen stap verder te brengen richting uw circulaire ambitie!
  Voor wie: bedrijfsleven
  Productfolder
 • Actie-onderzoek; van circulaire economische kansen tot aan concrete bedrijfsideeën
  In actie-onderzoek naar economische kansen legt Cirkellab de verbinding tussen de sterke en dominante activiteiten in de lokale of regionale economie en de kansen en uitdagingen die de transitie naar een circulaire economie met zich meebrengt. Hierbij wordt in beeld gebracht welke activiteiten de gemeenten en bedrijven kunnen ondernemen om deze transitie vorm te geven. Dit resulteert in concrete kansen met handelingsperspectief.
  Voor wie: overheid
  Referenties: Circulaire Kansen Dordrecht, Circulaire Kansen Maritieme Topregio
ONTWIKKELEN
 • Pressure Cooker; oplossingen materiaal-, rest- en afvalstromen
  Via de Pressure Cooker-methode gaan uiteenlopende experts en ontwerpers in een dynamische brainstorm concrete oplossingen en acties bedenken voor complexe vraagstukken rond materiaal-, rest- en afvalstromen. In een aantal rondes – waarbij er gewerkt wordt met kaders en verschillende werkvormen – werken teams toe naar pitches. De Pressure Cooker levert dan ook concrete product- en/of materiaalideeën op om nadien een flitsend vervolg aan te geven.
  Voor wie: bedrijfsleven
  Referenties: Textiel
 • Community of Practice (CoP); samen werken aan concrete businesscases en projecten
  Circulaire economie heeft alles te maken met keten- en/of cross sectorale samenwerking. Meer en meer is het van belang om ‘ecosystemen’ per vraagstuk te realiseren in wisselende samenwerkingsverbanden; met startups én gevestigde bedrijven (van klein tot groot) én onderwijsinstellingen (van wetenschappelijke instellingen tot aan praktijkonderwijs) én kijkend over de eigen branche heen om kringlopen te sluiten. Hiervoor organiseert verschillende CoP’s waarbij ketens, branches, bedrijfsleven, overheid en onderwijs met elkaar werken aan concrete projecten en ervaringen, inspiratie en lessen delen.
  Voor wie: bedrijfsleven, startups, overheid, onderwijs
  Referenties:
  Cirkelstad Drechtsteden, WD Innovatietafels, ThreeC
 • Circulaire Samenwerking Bedrijventerrein
  Circulaire economie gaat over het sluiten van kringlopen. Op dat vlak liggen mooie kansen op het niveau van een bedrijventerrein. Het hebben van ‘korte lijntjes’ biedt enorme voordelen voor de uitwisseling van energie, water, materiaal-, rest- en afvalstromen en het delen van kennis, materieel en ruimtes. Daarbij vertaalt Cirkellab – in co-creatie met de gevestigde partijen – kansen naar concrete maatregelen op het vlak van businesscases, innovatie en werkgelegenheid.
  Voor wie: bedrijfsleven, overheid, onderwijs
  Referenties: IJmondOosteind
  Productfolder
ONDERNEMEN
 • Project- en innovatie(bege)leiding
  Cirkellab ondersteunt bedrijven en organisaties op maat bij het management van duurzame veranderings- en innovatieprojecten – in welke fase dan ook.
  Voor wie: bedrijfsleven, overheid
  Referenties:
   Waterschap Hollandse DeltaCity Deal Circulaire Stad, Energiestrategie Drechtsteden
 • Productontwikkeling
  Cirkellab helpt bedrijven en startups om circulaire producten te ontwikkelen bijvoorbeeld door rest-en afvalstromen uit eigen bedrijf om te zetten in een product wat direct afgezet kan worden bij eigen klanten. Zo wordt dikwijls een kostenpost voor afvalverwerking een inkomstenbron!
  Voor wie: bedrijven, startups
  Referenties: Pelican Rouge
 • Eigen initiatieven
  Cirkellab ontwikkelt circulaire concepten op eigen initiatief, dikwijls in samenwerking met uiteenlopende partijen. Uiteraard staat Cirkellab ook open om aan te haken bij andere kansrijke circulaire initiatieven.
  Voor wie: bedrijfsleven, startups, onderwijs, overheid
  Referenties: re-BOOT, re-ST@RTExpertisecentrum Remanufacturing

 

Interesse? Klik hier voor vrijblijvend contact.