Beste ondernemer,

De wereld, de markt, ketensamenwerkingen en ook uw bedrijfsactiviteiten veranderen steeds sneller. Aandacht voor duurzaamheid, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn belangrijker dan ooit. Maar binnen een (relatief) kleine organisatie is het onmogelijk om op alle onderwerpen een medewerker in dienst te nemen of (een deel van zijn/haar) tijd op te laten specialiseren. Gespecialiseerde consultants en projectorganisaties richten zich op concrete, specifieke projecten terwijl het juist belangrijk is om continu aandacht te hebben voor (en up-to-date te zijn van) verschillende aspecten, uitdagingen en mogelijke oplossingen en veranderingen.

Vanuit Cirkellab kunnen wij u een dedicated professional bieden vanaf één uur per week, die enerzijds fulltime op de hoogte is van actuele ontwikkelingen, maar anderzijds slechts voor één of enkele uren per week op uw payroll drukt. U krijgt één vaste “duurzaamheidsmanager”, die zich bovendien – indien nodig – ondersteund weet door collega’s op inhoud en/of bij onvoorziene afwezigheid.

Graag gaan wij daarom met u in gesprek over de mogelijkheden en behoeften in uw bedrijf en het aanbod dat Cirkellab daar tegenover kan zetten.

De voordelen nog even op een rijtje;

De ‘duurzaamheidsmanager’ of ‘circulair expert’ van Cirkellab

 • is professioneel, ervaren en direct inzetbaar
 • is laagdrempelig in te zetten, al vanaf 1 uur per week
 • laat jouw bedrijf vanaf dag 1 profiteren van zijn/haar lokale én landelijke netwerk
 • heeft veel energie om samen met jouw bedrijf stappen vooruit te zetten
 • houdt het praktisch en streeft altijd naar haalbare oplossingen
 • kan op verzoek switchen tussen de rol van adviseur, sparringpartner, projectmanager én uitvoerder

Mogelijke concrete resultaten voor uw bedrijf;

 • Lagere energiekosten
 • Minder materiaalgebruik
 • Betere concurrentiepositie, meer kans bij aanbestedingen / tenders / inkooptrajecten
 • Meer grip op grondstoffen, minder afhankelijk van grondstofprijzen
 • Lagere ‘eco-kosten’, lagere footprint, lagere CO2 uitstoot
 • Meer aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt, bij aantrekken nieuw of behoud bestaand personeel
 • Hogere marketingwaarde
 • Meer economische groei en innovatiekracht op langere termijn

Kostentabel

Aantal uren/week Uurtarief [excl. BTW] eenmalige opstartkosten minimale periode in mnd
1 uur €125 €250 6
2-8 uur €110 €250 6
9-24 uur €95 €250 3
>24 uur In overleg In overleg In overleg

*reiskosten: buiten de Drechtsteden; €0,45 per km en €47,50 per reisuur

**opstartkosten: intakegesprek, bepalen uitgangspunten, doelstellingen i.o.m. opdrachtgever

Zie onze productfolder