Nieuws

 • Lespakket Circulaire Economie

  Lespakket Circulaire Economie

  Circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. De (transitie naar een) circulaire economie is gebaat bij goed technisch onderwijs; mensen die opgeleid zijn om op een circulaire manier te denken en werken. Een circulaire economie…

  Read more →

 • Circulaire Proeftuin Klaaswaal toont de 1e resultaten!

  Circulaire Proeftuin Klaaswaal toont de 1e resultaten!

  Yuverta Klaaswaal ziet circulaire kansen en introduceert ‘Kringlooplandbouw-onderwijs’ via een duurzaam en toekomstgericht innovatieproject. Inmiddels zijn de voorbereidingen achter de rug en zijn de 1e resultaten van de proeftuin al te zien. 2e kamerlid Pieter Grinwis én wethouder Huibert Steen van de gemeente Hoeksche waard zijn afgelopen zaterdag rondgeleid door de enthousiaste leerlingen Swen Mulder…

  Read more →

 • Praktijkcursus Circulaire Economie MKB Zuid-Holland

  Praktijkcursus Circulaire Economie MKB Zuid-Holland

  Op 30 november jl. werd online de slotbijeenkomst Praktijkcursussen MKB Zuid-Holland gehouden. Een bijeenkomst georganiseerd door MRDH, Prov. Zuid-Holland, Platform 31 en Clok. Vanuit Cirkellab was Jeroen Put hierbij aanwezig. Tijdens één van de praktijkcursussen: Circulaire Economie – samen werken aan versterken ketens – gaf hij een presentatie over de concrete werkzaamheden van Cirkellab op…

  Read more →

 • Hoeksche Waard Circulair

  Hoeksche Waard Circulair

  “In 2025 op ieder bedrijventerrein meerdere bedrijven die bezig zijn met Circulaire Economie”, een van de doelstellingen van de gemeente Hoeksche Waard waaraan Cirkellab mee mag helpen. Om dit te realiseren gaat Cirkellab allereerst een 0-meting/circulair marktonderzoek uitvoeren om een beeld te kunnen krijgen hoe circulair het bedrijfsleven in de Hoeksche Waard vandaag is. Relevante…

  Read more →

 • Hoeksche Hout Keten

  Hoeksche Hout Keten

  Met veel plezier hebben we de afgelopen anderhalf jaar mogen helpen bij de verdere ontwikkeling van de Hoeksche Hout Keten. Een initiatief van meubelmaker Martijn Trouwborst, die de firma Hoeksch Hout oprichtte met als belangrijkste doelstelling: alle bomen die in de Hoeksche Waard worden gerooid (wegens ziekte, bouw of infra-projecten) hoogwaardig verwerken én compenseren met…

  Read more →

 • Kwartiermaker Circulaire Hotspot STEK Breda

  Kwartiermaker Circulaire Hotspot STEK Breda

  In 2014 is STEK ontstaan, doordat gemeente Breda het toen mogelijk maakte om een aantal ondernemende pioniers de kans te geven om (duurzame en creatieve) bedrijvigheid op te starten, op een braakliggend bedrijventerrein in Belcrum. STEK, als creatieve broedplaats, heeft de potentie om substantieel bij te dragen aan de ontwikkeling van circulaire economie in Breda.…

  Read more →

 • Nissewaard Halfweg – Molenwatering Circulair

  Nissewaard Halfweg – Molenwatering Circulair

  Zoals al veel gemeenten heeft  ook de gemeente Nissewaard de richting vastgezet om 100% circulair te zijn in 2050! In het kader daarvan gaat Cirkellab een ‘actie-onderzoek’ starten om te onderzoeken hoe het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering in deze gemeente verder circulair te maken is. En óók; hoe de bedrijven daarin meegenomen (en daarvoor geënthousiasmeerd) kunnen worden.…

  Read more →

 • Sterk Techniek Onderwijs – Onderbouwprogramma Circulaire Economie

  Sterk Techniek Onderwijs – Onderbouwprogramma Circulaire Economie

  Vanaf januari 2020 krijgen regio’s ondersteuning van de Rijksoverheid om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en op werk in de regio. In een regio werken vmbo-scholen, mbo- instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen. In de regio Dordrecht is gekozen voor…

  Read more →

 • Proeftuin Klaaswaal ‘Kringlooplandbouw en Circulaire Bodemverbeteraars’

  Proeftuin Klaaswaal ‘Kringlooplandbouw en Circulaire Bodemverbeteraars’

  Yuverta (voorheen Wellantcollege) Klaaswaal ziet circulaire kansen en gaat met ingang van het nieuwe schooljaar Kringlooplandbouwonderwijs introduceren. Een duurzaam en toekomstgericht innovatieproject! In samenwerking met Blauwe Hotspot, Kwekersgilde en Cirkellab, gaat het onderwijsteam actief aan de slag op het gebied van duurzame landbouw op het VMBO, maar ook in het Leven Lang Ontwikkelen-traject. Wij sluiten…

  Read more →

 • Gemeente Helmond gaat voor circulaire speeltuinen!

  Gemeente Helmond gaat voor circulaire speeltuinen!

  De gemeente Helmond wil graag de speeltuinen, die aan vervanging toe zijn, circulair gaan inkopen. Het gaat hierbij om een pilotproject waar lering uit getrokken kan worden voor vervolgtrajecten. Cirkellab gaat deze pilot vanaf het begin begeleiden en zal in eerste instantie starten met het uitvoeren van een marktonderzoek, waarin we stand van zaken en…

  Read more →

Zoek hier voor meer artikelen