Circulaire Proeftuin Klaaswaal toont de 1e resultaten!

,

Yuverta Klaaswaal ziet circulaire kansen en introduceert ‘Kringlooplandbouw-onderwijs’ via een duurzaam en toekomstgericht innovatieproject.

Inmiddels zijn de voorbereidingen achter de rug en zijn de 1e resultaten van de proeftuin al te zien. 2e kamerlid Pieter Grinwis én wethouder Huibert Steen van de gemeente Hoeksche waard zijn afgelopen zaterdag rondgeleid door de enthousiaste leerlingen Swen Mulder en Rik in ’t Veld, waarbij aanvullende toelichting is gegeven door de docenten (Sjaak van den Bos en Arnoud van der Eerden) en locatieleider (Miranda te Boome) van Yuverta en de betrokken externe partijen Kwekersgilde (Patrick Asmawidjaja) en Cirkellab (Jeroen Put). Het enthousiasme kwam zeker over en zowel wethouder als 2e kamerlid werden ter plekke ‘ambassadeur’.

Het onderwijsteam gaat actief aan de slag op het gebied van duurzame landbouw op het VMBO, maar ook in het Leven Lang Ontwikkelen-traject. Wij sluiten aan als één van de locaties van Foodlab Hoeksche Waard waarin innovatie, educatie en beleving van agrifood centraal staan.

Leerlingen werken mee vanuit verschillende praktijk- en keuzevakken aan alle vraagstukken die komen kijken bij kringlooplandbouw. Er wordt samengewerkt met (externe) experts.

Kringlooplandbouw, circulaire bodemverbeteraars en een voedselbos zijn innovatieve experimenten die bijdragen aan nieuwe kennis op het gebied van goed bodemleven, gezonde voeding en moderne akkerbouw. Bij circulaire bodemverbeteraars denken we dan bijv. aan paardenmest en koffiedik.

Zo wordt kringlooplandbouw een praktisch uitvoerbaar onderdeel van het curriculum en wordt er ook gestreefd naar een goede aansluiting met mbo en hbo.

Op een eigen perceel leren leerlingen in de praktijk wat er komt kijken bij het inrichten, inzaaien, onderhoud en oogst van een perceel. Praktijk- en theorievakken vallen op deze manier goed samen. Zo zullen zelfgekweekte bloemen worden gebruikt voor de styling en gekweekte gewassen voor het schoolrestaurant, waarbij het economische aspect meteen wordt meegenomen in de lessen. De niet gebruikte gewassen dienen weer als voedsel voor de dieren en de mest wordt vervolgens weer gebruikt op het perceel.

Er wordt samengewerkt met een zorginstelling om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook een waardevolle rol te laten vervullen. Een lokaal innovatief restaurant doet mee, om de gekweekte ingrediënten van de proeftuin in een verrassend gerecht te verwerken en op hun menukaart te zetten.

Dit project vloeit voort uit de regionale agenda van de Hoeksche Waard waar kringlooplandbouw (natuur inclusieve landbouw) op staat. Een samenwerking tussen de gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen ter bevordering van de regionale economie.

 

Wil je graag meer informatie of wil je meedoen met dit mooie project? Stuur een mail naar info@cirkellab.nl