Nissewaard Halfweg – Molenwatering Circulair

,

Zoals al veel gemeenten heeft  ook de gemeente Nissewaard de richting vastgezet om 100% circulair te zijn in 2050! In het kader daarvan gaat Cirkellab een ‘actie-onderzoek’ starten om te onderzoeken hoe het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering in deze gemeente verder circulair te maken is. En óók; hoe de bedrijven daarin meegenomen (en daarvoor geënthousiasmeerd) kunnen worden. De essentie (‘het doel’) is het organiseren van samenwerkingen en het identificeren én benutten van circulaire, economische, kansen. Het ‘actie-onderzoek’ geeft inzicht in deze kansen én maakt deze -i.s.m. de betrokken bedrijven- concreet.

Het traject zal in 4 opeenvolgende fases uitgevoerd worden:

  • Voorbereiding via deskresearch en 0-meting
  • Verdiepen via één op één gesprekken
  • Haalbaarheid toetsen via innovatietafels
  • Concreet maken via ‘businesscases’

Hierbij zal intensief samengewerkt worden met de relevante stakeholders. Dat is uiteraard de gemeente Nissewaard en de stichting BIZ maar natuurlijk ook andere partijen.

De speerpunten van Nissewaard zijn divers en o.a. gericht op het bedrijfsleven, waar men komende jaren flinke slagen wil slaan. De ambities bij bedrijven zijn in lijn met de genoemde actielijnen van de provincie, want gericht op:

  • Het starten met ‘pragmatisch’ onderzoek, middels een 0-meting, zodat in beeld wordt gebracht wat de situatie nu is, om scherper te kunnen formuleren wat de doelstellingen worden en hoe de groeistappen er naar toe te bepalen zijn.
  • Het opzetten en/of het uitbouwen en versterken van (bestaande) circulaire netwerken
  • Het delen van opgedane kennis tussen de bedrijven, binnen de gemeente en daarbuiten binnen de provincie en/of MRDH Het in beeld brengen van bedrijven die ‘goed bezig’ zijn, om anderen te inspireren in beweging te komen.
  • Het verstevigen van de samenwerking, want dat is de sleutel voor circulaire economie, met de bedrijvenplatforms (zoals de genoemde BIZ Halfweg-Molenwatering en evt. andere relevante partijen of ondernemersplatforms)
  • Het in kaart brengen van circulaire aanknopingspunten.
  • Het ondernemen van gerichte actie richting betrokken ondernemers, om gesignaleerde kansen te gaan verzilveren.

De essentie van dit alles is dat het ambitieus is, maar ook realistisch. Daarbij is de wens om, in kleine haalbare stappen, de mensen mee te krijgen en de circulaire lat jaarlijks hoger te leggen, in goed overleg, zodat draagvlak optimaal blijft. Waarbij de stip op de horizon uiteraard blijft: ‘100% circulair in 2050’!

Op 4 november jl. was de kickoff bijeenkomst, in aanwezigheid van de Duurzaamheidskring Halfweg-Molenwatering. Meer dan 30 ondernemers gingen hierbij, onder leiding van ambassadeur Helga van Leur, in  gesprek met de 2 verantwoordelijke wethouders van Nissewaard: Igor Bal en Jan Willem Mijnans, parkmanager Boyd Bartels (van Samen Meer Waarde) en naast onze eigen Jeroen Put (van Cirkellab) ook met de ook betrokken adviseurs van Stantec, Stimular en WeBoost. Deze adviesbureaus werken allemaal aan hun eigen deelproject, maar stemmen met elkaar af, om meer synergie en dus (circulair) resultaat te behalen. Het was mooi om te zien dat er veel energie zat bij de ondernemers om -met elkaar- de stappen te zetten naar meer circulaire economie in de gemeente Nissewaard. Cirkellab maakt circulair concreet!

Geïnteresseerd in onze aanpak en/of onze 0-meting? Mail naar info@cirkellab.nl