Lespakket Circulaire Economie

,
R-ladder Cirkellab

Circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.

De (transitie naar een) circulaire economie is gebaat bij goed technisch onderwijs; mensen die opgeleid zijn om op een circulaire manier te denken en werken. Een circulaire economie zorgt voor een verschuiving in de arbeidsmarkt. Bij een circulaire economie hoort bijvoorbeeld een grotere dienstensector rondom hergebruik en reparatie van producten. Het is ook van belang dat ontwerpers van producten het circulaire gedachtegoed in de praktijk brengen. Om deze nieuwe principes in een circulaire economie te kunnen toepassen zal het onderwijs deze principes dus moeten onderwijzen.

Cirkallab heeft een inspirerend lespakket ontwikkeld voor middelbare scholieren STO om Circulaire Economie vorm en inhoud te geven. Dit lespakket is op maat aan te passen aan verschillende niveaus of eisen en wensen van de school.

Daarnaast is gefocust op een zo praktisch mogelijke overdracht van kennis, zodat het maximaal aansluit bij de belevingswereld van de scholieren. Er is veel aandacht en zorg besteedt aan dit lespakket, met als doel maximale inspiratie van de leerlingen en optimale aansluiting/voorbereiding op hun profielkeuze.

  • De lessen volgen de R-ladder, een ladder die vaak wordt gebruikt in de circulaire economie, hoe hoger op de ladder hoe meer circulair de oplossing en hoe meer waarde behouden blijft.
  • Elke les bevat een praktisch deel waarmee de leerlingen aan de slag kunnen gaan.
  • Er wordt een koppeling gemaakt met het bedrijfsleven en de verschillende profielen van de leerling.
  • Bij elke les worden er excursiemogelijkheden aangegeven.

Wij denken dat dit lespakket een waardevolle toevoeging is aan het aanbod van de onderwijsinstellingen.

Wij sparren graag eens met u, of en hoe dit interessant zou kunnen zijn voor uw onderwijsinstelling. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen via info@cirkellab.nl.

Cirkellab maakt circulair concreet, ook in het onderwijs!