Royal IHC – Clean Shores, Healthy Oceans

Nieuws, Projecten

Gezien de toenemende wereldbevolking en toenemende activiteiten op het water, stijgen uitdagingen rondom oceanen, zoals de plastic soep. Royal IHC richt zich met een jaarlijks congres ‘Clean Shores, Healthy Oceans’ op internationale wateren. Zij roept daar partijen uit de maritieme sector en daarbuiten op met elkaar kennis uit te wisselen en geïntegreerde businessmodellen te ontwikkelen richting nieuwe waardeketens om oceanen, kustgebieden, havens en rivieren internationaal schoon te maken. Gezien het gaat om complexe materie, zijn uiteenlopende partijen hiervoor nodig om hierin stappen te kunnen zetten. Van gevestigde partijen tot aan startups uit verschillende sectoren. De benodigde kennis kan voor een deel gehaald worden uit de Drechtsteden, gezien het profiel van de ‘Maritieme Topregio’.

Oplossingen die tijdens het congres de revue passeerden, gaan over hergebruik van baggerslib in bouwelementen, het oogsten van zeewier te gebruiken voor de voedselindustrie en het gebruik van gerecyclede kunststoffen als filament voor 3D-printers om daar bijvoorbeeld lampen van te maken. Via het platform Our Oceans Challenge, een samenwerkingsverband tussen maritieme spelers, worden vernieuwende ideeën van entrepreneurs – die ook tijdens de bijeenkomst Clean Shores, Healthy Oceans’ naar voren zijn gekomen – geborgd om samen toe te werken naar structurele oplossingen voor schone wateren!