Recycled Park – Van plastic afval naar drijvend park

Nieuws, Projecten

Recycled Park realiseert drijvende parken door plastic zwerfafval van de straat en uit het water te recyclen tot platforms voor op het water. Hierbij wordt voorkomen dat dit plastic natuurgebieden en de stad verder vervuilt. Tevens wordt de doorstroom naar zee beperkt waar het plastic anders versnippert tot kleinere deeltjes. De verzameling van plastic afval doen zij enerzijds door plastic opruimacties (‘plastic vissen’) met vrijwilligers te organiseren, anderzijds doen zij dit structureel door winningsplatforms in het water te plaatsen. Zij zijn hier al mee bezig in Rotterdam waar een drijvend park van 150 m2 wordt gerealiseerd en drie winningsplatforms zijn geplaatst. De drijvende parken stimuleren het ecosysteem in de rivieren en maken de omvang van de vervuiling zichtbaar. Bewustwording is een belangrijk onderdeel van Recycled Park. Zichtbaarheid, educatie en innovatie maken het mogelijk de bewustwording omtrent plastic drijfvuil te vergroten. Door hoogwaardige recycling wordt een duurzaam product gerealiseerd dat specifiek is ontworpen om langdurig in het water te liggen. Recycled Park gaat decennialang – verwachting is 50 jaar – mee en kan daarna weer opnieuw hergebruikt worden.

Recycled Park wil graag ook een drijvend park en winningsplatform realiseren in de regio Drechtsteden – omgeven door water. Daarmee wil zij een icoon realiseren op het water waar zowel bewoners als bezoekers van kunnen genieten. Dit om de thema’s duurzaamheid, de Maritieme Topregio en de verbinding met het water en de natuur nog meer te versterken met elkaar! Om hier een start aan te  geven, heeft Recycled Park i.s.m. Cirkellab in november 2016 een opruimactie georganiseerd langs de Wantij in Dordrecht waar 16 vrijwilligers aan mee hebben gedaan. Met als resultaat de eerste ‘grondstoffen’ voor een drijvend park.