Marktverkenning Circulaire Nulmeting bedrijfsleven Capelle a/d IJssel

Nieuws, Projecten

Met deze circulaire nulmeting legt de gemeente Capelle aan den IJssel een belangrijke basis voor een langjarig actieplan en actieagenda in de transitie naar een (meer) circulaire economie bij de bedrijven in de gemeente. De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn – door middel van de 7 hoofdvragen – heel kort en kernachtig samengevat en worden in de verdere hoofdstukken van dit rapport uitgediept en toegelicht.

Naast deze focus op bedrijven is het belangrijk om de relatie van deze nulmeting te zien in relatie tot álle activiteiten in de gemeente, waarop circulaire economie betrekking heeft. Hoewel we in deze nulmeting dus geen specifieke aandacht hebben gegeven aan circulaire ontwikkeling bij burgers, consumenten, gemeentelijke kerntaken of andere (semi-) overheden zoals waterschap, zuivering, groenvoorziening of buitenruimte, zijn deze natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bedrijven die leveren aan burgers/consumenten en gemeenten (en andere overheden) zijn bovendien grote, belangrijke inkopers, die – middels gestelde eisen via circulair inkopen of aanbesteden – het aanbod van bedrijven in belangrijke mate beïnvloeden. Bovendien hebben veel thema’s die we vooralsnog tot ‘externe kosten’ rekenen een belangrijke gezamenlijke maatschappelijke waarde, waar individuele bedrijven niet alléén verantwoordelijkheid voor kunnen of willen nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de buitenruimte (en andere gemeenschappelijkheid) op bedrijventerreinen, maar ook de energietransitie, klimaatadaptatie, schone(re) lucht en/of schoon water.

In deze rapportage concluderen we dat – méér dan andere gemeenten – zich in Capelle bedrijven bevinden in de financiële en zakelijke dienstverlening, verhuur, advisering en automatisering. Binnen de industriële sectoren springen reparatie/installatie van machines, grafische industrie en ‘overige industrie’ er enigszins uit. Bovendien zijn groot (zoals in veel Nederlandse gemeenten) de productie van voedingsmiddelen en (buiten de industrie) de Gezondheid en welzijnszorg en groothandel/detailhandel. De bouwsector, altijd relevant vanwege grote materiaalstromen en afvalstromen, zien we bijvoorbeeld grootschalige plannen (en dus kansen) bij de transformatie op Rivium. In de financiële en zakelijke dienstverlening, verhuur, advisering en automatisering leeft vaak het gevoel dat er weinig materialen worden gebruikt (door het bedrijf zelf) en weinig afval wordt geproduceerd. Toch heeft deze sector zeker relevantie!

Samenwerking op bedrijventerreinen biedt belangrijke kansen voor circulaire economie tussen bedrijven uit verschillende sectoren. Bij de meeste bedrijven is de schaalgrootte immers vaak onvoldoende om circulaire kansen – zeker op secundaire processen – optimaal te benutten. Om op bedrijventerreinen tot circulaire samenwerking te komen zal de organisatiegraad op orde moeten zijn, zoals we in Capelle al zien op CapelleXL (BIZ en parkmanagement), Capelle West (BIZ en parkmanagement) en Rivium (Vereniging van Eigenaren).

Vanuit de longlist met 80 geïnventariseerde kansen, komen we tot 6 concrete om in de komende twee jaar verder op te pakken en uit te werken en twee casussen die zó concreet en interessant zijn, dat het verstandig is om hier al in 2022 mee aan de slag te gaan.

Vanuit de beantwoording van de vragen, komen we daarnaast tot de belangrijkste aanbevelingen waarmee de gemeente Capelle op korte, middellange of langere termijn haar rol kan pakken in het aanjagen, versnellen en faciliteren van de transitie naar een (meer) circulaire economie.

En vooral: “Maak het leuk!” Een aantrekkelijk handelingsperspectief op korte termijn is essentieel, zeker voor MKB-ondernemers.

Lees hier het volledige rapport “Marktverkenning Circulaire Nulmeting bedrijfsleven Capelle a/d IJssel”

Bekijk hier een verkorte samenvatting in de vorm van infographic