Over Cirkellab

Focus op regionale circulaire economie
Cirkellab specialiseert zich op de kansen die een circulaire economie biedt. Vanuit economische, duurzame, en maatschappelijke ontwikkelingen zien we inmiddels breed draagvlak en urgentie om slimmer om te gaan met grondstoffen, materialen, producten en afval – een circulaire aanpak brengt al deze doelstellingen bij elkaar tot versterkende oplossingen. Met uitgebreide ervaring op elk van de benodigde deelgebieden, richt Cirkellab zich op deze synergie om te komen tot concrete aanpak en businesscases die overheden en bedrijven in staat stellen om bedrijfs- en maatschappelijke uitdagingen om te zetten in kansen, oplossingen en businesscases. Op regionale schaal krijgen we deze synergie als eerste concreet: uitwisseling van energie en materialen, innovatie, lokale werkgelegenheid, samenwerking en vertrouwen kenmerken de nieuwe, regionale, circulaire economie.

Onze aanpak: Ontdekken – Ontwikkelen – Ondernemen
Nieuwe kansen vinden we niet alleen in efficiëntere processen, bestaande toepassingen, ketens of samenwerkingen, maar juist ook daarbuiten. Het begint dan met het ontdekken van nieuwe uitdagingen, oplossingen, cross-sectorale samenwerkingen en ketendenken. Gevolgd door de ontwikkeling van nieuwe markten, processen, ontwerpen, diensten en/of businessmodellen. Pas dán halen we echt meerwaarde uit het ondernemen in  een nieuwe, circulaire economie met toekomstbestendige business, minder schade, meer werkgelegenheid en slimmer (her) gebruik van materialen, onderdelen en producten.

Ons team
De oprichters van Cirkellab zijn geworteld in Zuid-Holland Zuid en de relevante netwerken; 4 ervaren professionals met een unieke combinatie van talenten en ervaring op het gebied van circulaire economie, duurzame energie, sociale innovatie, bedrijfs- en financieringsmodellen, projectmanagement, nieuwe businessmodellen, creatieve industrie, ICT, communicatie en hebben elk een breed netwerk in regionale en landelijke (innovatie-) netwerken.

  • Thirza Monster: initiatiefnemer, organisatie-antropologe, duurzame inspirator, verbinder, creator en frisdenker
  • Jan-Willem Kanters: econometrist, circulaire economie, transitie-, analyse- en business-modellen, HR-analytics en sociale innovatie
  • Jeroen Put: technisch bedrijfskundige, financieel specialist, ervaringsdeskundige in duurzame energie, netwerker, no-nonsense sparringpartner, moderator
  • Mark van der Graaf: technisch generalist, analytisch, oplossingsgericht, uitgebreide ervaring projectmanager water, energie, afval en infrastructuur