Jongerenlab: circulaire matchmaking tussen bedrijfsvraagstukken & profielwerkstukken!

In oktober is de eerste editie georganiseerd van het Jongerenlab door Cirkellab, Platform Duurzaamheid Dordrecht en LeXlab. Tijdens dit startevent maakten ruim 60 leerlingen en andere geïnteresseerden via interactieve en inspirerende speeddates kennis met circulaire start-ups, leerden zij wat het begrip circulaire economie inhoudt via een uitdagende hands-on workshop en bedachten zij zelf circulaire oplossingen voor een aantal vraagstukken. Vanwege dit succes, starten we begin 2016 met een begeleidingstraject – verspreid over een jaar – richting middelbare scholen voor profielwerkstukken (bovenbouw HAVO & VWO) met praktijkcasussen vanuit het regionale bedrijfsleven.

Bedrijven en scholen werken samen rond circulaire economie
Het komende jaar willen we circulaire economie nog meer verbinden met het bestaande onderwijs, want het zijn juist de jongeren die dé circulaire oplossingen bedenken voor de toekomst! Hiervoor organiseren we een traject ter begeleiding van leerlingen van HAVO en VWO voor profielwerkstukken. Het Jongerenlab-traject zal onder andere bestaan uit een kick-off met workshop, een werkbezoek bij een bedrijf en een spannende en feestelijke finale. Hiervoor zijn we op zoek naar scholen die aan dit traject mee willen doen. Op deze wijze doen leerlingen kennis en praktijkervaring op rond circulaire economie, en krijgen zij extra begeleiding voor hun profielwerkstuk.

Daarnaast worden bedrijven uit de regio van harte uitgenodigd een vraagstuk rond circulaire economie voor te leggen waarmee de jongeren aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld: “Welke rest- of afvalstroom uit mijn bedrijf kan gebruikt worden als grondstof voor 3D-printers en welke product kan daar mee gemaakt worden?” Met uiteraard als opdracht voor de leerlingen nieuwe inzichten en verfrissende ideeën op te leveren die toepasbaar zijn voor de deelnemende bedrijven. Aanmelden kan t/m 4 februari 2016 via info@cirkellab.nl. Wees er snel bij, want het aantal deelnemers is gelimiteerd!

Geïnteresseerd als middelbare school? Klik hier voor alle informatie en voorwaarden.
Geïnteresseerd als bedrijf? Klik hier voor alle informatie en voorwaarden.