Hoe wil Capelle aan den IJssel in de toekomst 100% circulair worden?

Webinar ‘Circulair Ondernemen Loont’ georganiseerd i.s.m. gemeente Capelle a/d IJssel. George Derksen 2e van links. [Foto: Jan Kok]

“De urgentie om stappen te zetten naar meer circulaire economie is bij veel gemeenten inmiddels doorgedrongen. Een ambitieuze vraag blijft echter; ‘hoe dan?’. Hieronder een interview met George Derksen, Beleidsadviseur Economische Zaken, Projectleider Circulaire Economie bij de gemeente Capelle a/d IJssel, over zijn droom hoe Capelle in de toekomst 100% circulair wordt, maar ook over de uitdagingen die daarbij horen en de stappen die gezet worden.”

George, wat houdt jouw functie bij de gemeente Capelle aan den IJssel eigenlijk in? En hoe ben jij hier terechtgekomen?

Als projectleider circulaire economie zet ik mij in om het beleid en een actieplan rondom circulaire economie in de gemeente Capelle vorm te geven en naar een hoger plan te brengen. Dit doe ik enerzijds door een beleidsvisie op het onderwerp te formuleren, waarbij integraliteit met diverse andere beleidsterreinen erg belangrijk is. En anderzijds door concrete circulaire projecten op te zetten met diverse doelgroepen, waaronder inwoners en bedrijven.

Waarom vind jij circulaire economie belangrijk, voor een gemeente? En welke kansen zie jij?

Op wereldschaal en op landelijk niveau zien velen wel het belang om zuinig om te gaan met grondstoffen, zodat we de planeet niet uitputten. Maar hoe kom je tot concrete oplossingen in je dagelijks leven en hoe vertaal je een landelijke ambitie naar lokaal niveau? Een gemeente staat in direct contact met haar inwoners en met de bedrijven binnen haar gemeentegrenzen. Door dit directe contact kun je werken aan lokale samenwerkingen en oplossingen. En daarbij kun je als gemeente ook samenwerken en afstemmen met hogere gremia, zoals bv andere gemeenten, provincie, metropoolregio, omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat.

Is er in Capelle al voldoende aandacht voor circulaire economie? En wat zijn daarbij de grootste uitdagingen?

De grootste 2 uitdagingen zijn om de urgentie van circulaire economie te laten inzien en om aan te tonen dat inzetten op circulaire economie ook geld kan opleveren. Deze twee uitdagingen spelen op alle niveaus en bij alle doelgroepen. Of je nu met college en de Raad, met bedrijven, of met burgers het gesprek aan gaat. En de urgentie wordt toch vaak bij uitdagingen als energietransitie, luchtkwaliteit, of de portemonnee gelegd. Dat circulaire economie ook vaak met deze zaken te maken heeft, of er invloed op heeft, dat is een uitdagende taak.

Je bent op enig moment bij Cirkellab terechtgekomen. Hoe is dat gegaan? En waarom heb je er voor gekozen juist hen te benaderen?

Door positieve ervaringen van collega’s uit andere gemeenten, ben ik op het spoor gekomen van Cirkellab. Een verdere verkenning op internet leerde mij dat Cirkellab zowel een specialist als een allrounder is. Specialist binnen het vakgebied circulair. Maar allrounder in haar diverse rollen als gesprekspartner, onderzoeker, ontwikkelaar, consultant en zowel denker als doener. Dat zette mij aan tot een kennismakingsgesprek en van het één kwam het ander…

Je hebt gekozen voor ondersteuning/begeleiding via een zogenaamde ‘strippenkaart’; waarom eigenlijk? Heeft het al iets opgeleverd?

Als je aan de slag gaat met het vakgebied circulaire economie, dan sta je niet voor één, maar voor een veelheid aan uitdagingen, kansen, denkrichtingen en aanpakken. Ik wilde graag kunnen putten uit de diverse kennis en ervaringen van Cirkellab. Mij niet direct vastleggen aan één project, maar samen met hen verkennen waar de komende jaren de kansrijke projecten, pilots en uitdagingen liggen. De mogelijkheid om op diverse onderwerpen te sparren, van hun kennis te mogen proeven en samen ontwikkelrichtingen te verkennen, heeft zeker veel opgeleverd. Op dit moment werken we samen aan een onderzoeksopzet voor een circulair marktonderzoek.

Als je circulair mag dromen, hoe ziet Capelle er dan uit in de toekomst?

100% circulair kun je alleen maar worden als je samenwerkt, als je grondstofketens sluitend maakt, als de reststoffen van de één de grondstoffen van de ander worden, maar ook als je hobbels in die keten gezamenlijk detecteert en oplost, over de grenzen van gemeente of bedrijfstak heen. Mijn circulaire droom voor Capelle is dan ook, dat wij doen wat we als gemeente kunnen (en dan nog een stapje verder) om die samenwerking te stimuleren en ook zelf aan te gaan. En dat we dat doen met heel veel stakeholders. Dus inwoners, bedrijven, wetgevers, handhavers, kennisinstellingen, andere overheden, etc. En ik hoop dat hier mooie duurzame en circulaire projecten uit voortkomen en Capelle in 2025 een prominente rol speelt in de regio op het vlak van circulaire innovaties.

Tot slot; heb je nog iets toe te voegen? Nu kan het….

Wat mij sterk aanspreekt aan Cirkellab is de no-nonsense aanpak en het plezier om te verbinden. Geen papieren tijgers, maar praktische analyses en concrete oplossingsrichtingen. Zaken waar je morgen al mee aan de slag kunt en energie van krijgt.

Meer informatie over onze ‘strippenkaart? Klik hier!