Cirkelstad Drechtsteden: Visievorming circulaire gebiedsontwikkeling

De eerste Cirkelstad Drechtsteden bijeenkomst van 2020 is achter de rug. We introduceerden het jaarprogramma waarin we samenwerken met de andere Cirkelsteden in Zuid-Holland, verwelkomden nieuwe partners Heijmans, Het Stille Verzet en Wellantcollege en werden geïnspireerd door concrete praktijkcases rondom gebiedsontwikkeling van de gemeente Dordrecht en aannemer Van Wijnen. Kortom, een mooie aftrap van het jaar!

“Door aan te sluiten bij Cirkelstad hopen we in een versnelling te komen binnen het thema circulariteit. Goede ideeën brengen en halen om elkaar te versterken, slimme samenwerking en bovenal: luisteren naar de vragen en behoefte van andere partijen en opdrachtgevers. Buiten een technische transitie is het vooral een sociale transitie. Wij geloven in samenwerken vanuit vertrouwen, goede technische oplossingen volgen daar vanzelf uit”, aldus Matthijs den Boef, Heijmans Infra regio Zuidwest.

Huis van Stad en Regio
Huis van Stad en Regio wordt hét nieuwe stadshart van onder meer de gemeente Dordrecht, een belangrijke schakel in de totale herontwikkeling van het gebied Spuiboulevard. Circulaire kaders zijn nadrukkelijk onderdeel van de bouw en realisatie. Janno Heinen van de gemeente nam ons mee in de visie en kaders die meegegeven zijn in de uitgegeven prijsvraag. In 2016 is het proces begonnen met verschillende bouwscenario’s en gesprekken met de stad en zijn de uitgangspunten van circulariteit stap voor stap ontwikkeld, van visie naar serieuze eisen. Daarvoor is onder meer de Building Circularity Index meegenomen rondom materiaalgebruik en losmaakbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan milieu-impact, toekomstwaarde, gebruik van biobased materialen en registratie in een materialenpaspoort. Op dit moment zijn 4 ontwerpen geselecteerd. Later dit jaar zal daarvan een worden gekozen.

Klik hier voor de presentatie.

Circulaire experimenteerwijk De Loskade
Op De Loskade, op het voormalige Suikerfabriekterrein in Groningen, wordt geëxperimenteerd door Van Wijnen met nieuwe combinaties van innovaties op het gebied van wonen, mobiliteit, energie en materialen. Er is ruimte om de komende jaren samen met bewoners te ontwikkelen in een remontabele en circulaire short stay wijk. Louise van de Worp van Van Wijnen: “In 2030 wordt alles gedemonteerd en elders weer opgebouwd. Er wordt continu data en informatie verzameld via bijvoorbeeld sensoren en enquêtes bij bewoners. In verschillende woningen worden innovatieve systemen en materiaaltoepassingen getest. Op het vlak van energie onder andere HanTile zonnedakpannen van Hanergy. Op het studiocomplex liggen PVT-panelen van Triple Solar. Ook experimenteren we met losmaakbare dakbedekking van Carlisle. En maken we gebruik van een Smart Grid. Op deze manier kan telkens bijgestuurd worden om de beste resultaten te krijgen op onder meer energie, toekomstbestendigheid en gezondheid. En dat alles in een minimale bouwtijd en met oplevering van zo min mogelijk afval in de bouwfase.”

Klik hier voor de presentatie.

Reflectie op de casussen en inspiratie van andere best practices in Zuid-Holland, zoals van gebiedsontwikkeling Binckhorst in Den Haag, kwam van Karel van den Berghe van het programma ACCEZ. Dit is hét kennis- en innovatieprogramma van de provincie Zuid-Holland om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Vanuit dit programma wordt mede vanuit wetenschappelijk perspectief naar circulaire gebiedsontwikkeling gekeken. Wat betekent bijvoorbeeld circulariteit voor bewoners en hoe betrekken we die hierin? Welke tegenstellingen komen we tegen als het gaat om het onderwerp circulair? Wie moet de regie hierin nemen? Welke veranderende regelgeving is er nodig voor het slagen van deze transitie? “Technisch gezien is er veelal mogelijk, maar systeemverandering zit in gedrag van mensen”, gaf Karel aan. Daarnaast kwamen er waardevolle reacties uit de zaal, zoals het integreren van de CO2 footprint en de gebruiksfase (gezien daar de meeste impact wordt gemaakt) in de kaders. Of dat een gebouw of gebied pas gaat werken als het omarmt wordt door de bewoners of gebruikers. Maar ook heel praktische tips, als gebruik van kurk voor duurzame gevelbekleding.

Meer inspiratie opdoen over circulaire gebiedsontwikkeling? Download dan deze pfd, waar Jeroen van der Waal van de Gemeente Amsterdam je vanaf pagina 19 diverse praktische tips geeft over dit onderwerp.

Interesse om ook een keer aan te sluiten bij Cirkelstad Drechtsteden, waarvan het volgende overleg op dinsdagochtend 7 april plaatsvindt? Of mee te denken of doen aan een circulair bouwproject in de Drechtsteden? Neem contact op via info@cirkellab.nl. Meer informatie over Cirkelstad via www.cirkelstad.nl.