Volop concrete circulaire kansen voor de maritieme topregio!

,

Hoe kansen in de circulaire economie bijdragen aan de Maritieme Topregio, heeft Cirkellab onderzocht in opdracht van de Drechtsteden. Dit heeft geresulteerd in een pragmatisch rapport met inspirerende ideeën en projecten van bedrijven uit de maritieme sector. Een expertisecentrum remanufacturing in de Drechtsteden is een van de aanbevelingen uit het onderzoek naar circulaire kansen in de maritieme topregio. Een plek waar wetenschappelijke kennis, innovatie, kennis vanuit onderwijs en ervaring uit lokale markt samen komen. Remanufacturing is een belangrijke circulaire kans om van (materiaal- en kapitaalintensieve) machines en motoren de levensduur te verlengen of een tweede leven te geven. Zowel de Drechtsteden als Cirkellab willen hiervoor de mogelijkheden nader onderzoeken.

“Met een expertisecentrum bieden we een podium om bewustwording en kennisuitwisseling op gang te brengen, nieuwe initiatieven te presenteren en ruimte om te experimenteren. Een plek die een duurzame en circulaire uitstraling geeft aan de maritieme topregio”, aldus Jacqueline van Dongen portefeuillehouder duurzaamheid van de Drechtsteden.

Van kansen naar concrete projecten
Het resultaat van het actie-onderzoek Circulaire Kansen in de Maritieme Topregio is een ‘kaart’ van kansrijke initiatieven en innovaties voor de maritieme sector in de regio. In de binnenvaart ligt er bijvoorbeeld een kans om meer waarde te halen uit schepen die nu in de vaart zijn, door hergebruik en herbouw. Onderdelen zoals generatorsets van afgeschreven offshore platforms kunnen ergens anders een tweede leven krijgen. Voor de waterbouw ligt er een concrete kans in hergebruik van baggerslib voor nieuwe bouwproducten.

Vernieuwende ideeën in uitvoering
In het rapport passeren uiteenlopende circulaire onderwerpen de revue. Hoe er meer waarde gehaald kan worden uit het slimmer slopen van afgedankte plezierbootjes en daarmee arbeidsplekken gecreëerd kunnen worden. Hoe brandstof geproduceerd wordt uit herwinbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvaloliën en -vetten. En hoe het schip van de toekomst eruit ziet met 0% geluid, 0% emissies, 100% blije mensen en 100% hergebruik. Het traject met Cirkellab heeft er toe geleid dat meer inzicht is ontstaan in de kansen die er zijn waarbij het urgentiegevoel en commitment is vergroot. Daarnaast heeft het onderzoek geleid tot nieuwe en slimme verbindingen tussen bedrijven en andere partijen. Er komen dan ook zeker vervolgacties uit het onderzoek voort vanuit de Drechtsteden, Cirkellab én maritieme spelers, waarbij de sector aangeeft: “Wij zijn alvast begonnen!”.

Circulaire Kansen in de Maritieme Topregio:

Wilt u meer informatie of op de hoogte gehouden worden van lopende en vervolgacties neem dan contact op via info@cirkellab.nl.