Van de teelt van kardoen naar een concrete bouwtoepassing

Diverse partijen in Zuid-Holland, zowel marktpartijen als onderwijsinstellingen, zijn onlangs een pilot gestart om te onderzoeken in hoeverre zij de plant kardoen, familie van de artisjokdistel, in haar volle potentieel kunnen gebruiken voor commerciƫle biobased doeleinden. Tevens wordt bij de teelt ervan getoetst wat de effecten zijn van het verbouwen van deze plant op onder meer de leefomgeving, met inzet van diverse organische reststromen.

Veelzijdige plant
Kardoen is een distelachtige plant met oorsprong in het Middellandse Zeegebied. Het mooie aan deze plant is dat deze in potentie in zijn geheel gebruikt kan worden. Op deze manier willen de partners verspilling zo veel mogelijk voorkomen. De plant bestaat uit een bloem voor decoratie, bladstelen voor voedseltoepassingen als soep, enzymen voor de bereiding van vegetarische kaas, olie uit de zaden als bron voor biodiesel en de vezels voor de ontwikkeling van composieten. De composieten kunnen mogelijk voor diverse bouwtoepassingen gebruikt worden, denk bijvoorbeeld aan een stoel, lamp, gevel of isolatiemateriaal.

Pilot
In deze experimenteer- en onderzoeksfase werken dit jaar de deelnemende partijen met studenten nauw samen in literatuuronderzoek, de teelt in containerkweek, het doen van proeven, monitoren en bemonsteren van de grond, en de ontwikkeling van composiet. Daarin worden verschillende onderzoeksvragen meegenomen, waaronder:

  • Wat is de invloed van reststromen als koffiedik en bierbostel op de bodem, leefomgeving en op de teelt van kardoen? Hoe zit het met het zoutgehalte, eventuele verontreinigingen en de bemestende waarde van deze reststromen?
  • Wat is de invloed van kardoen op de bodem en de leefomgeving, bijvoorbeeld als het gaat om beworteling en bodemziekte?
  • Kan van de vezels een biobased composiet met voor de bouw relevante toepassingsmogelijkheden worden gemaakt?

Samenwerkende partijen
Deze pilot is een samenwerking tussen Schaffenburg (fabrikant van kantoormeubilair), Kwekersgilde (circulaire stadslandbouwer), Cirkellab (aanjager regionale, circulaire economie), Hogeschool Inholland en Wellantcollege. Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door KIEM-hbo die als doelstelling heeft het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden rondom innovatieprojecten, bestaande uit hogescholen, mkb-ondernemingen en publieke partijen.

Meer informatie
Neem contact op met Jenny Schrauwen van Hogeschool Inholland via jenny.schrauwen@inholland.nl.