Update Next Economy Bedrijventerreinen – MRDH

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan het economisch vestigingsklimaat van de regio, met de Strategie Werklocaties 2019-2030, en richt haar inzet de komende periode vooral op de ondersteuning van een aantal transformatielocaties. Toekomstbestendigheid is daarbij belangrijk!

Zoals eerder vermeld zijn zij met Cirkellab de samenwerking aangegaan om te komen tot een nauwere uitwisseling tussen collega’s van de 23 gemeenten over het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Dit is hard nodig want een derde van de arbeidsplaatsen bevindt zich op een bedrijventerrein en nog eens een derde is daaraan gerelateerd. Het is van belang dat een goede balans tussen wonen en werk behouden wordt.

Alles over de bijeenkomst, sprekers, interviews, visie etc. kunt u vinden op:

Toekomstbestendige Bedrijventerreinen | MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag