Cirkellab e.a. – Remanufacturing Centre

,

Remanufacturing is een belangrijk onderdeel in circulaire economie om van producten en onderdelen (bijvoorbeeld machines en motoren) de levensduur te verlengen of onderdelen een nieuw of tweede leven te geven. Een markt die in de Verenigde Staten 30 maal groter (en in de UK 10 maal groter) is dan op het vasteland van Europa en daarmee volop mogelijkheden biedt.

Vanuit de TU Delft wordt onderzoek gedaan naar proces en ontwerpregels rond remanufacturing en wordt binnen Europese (EIT) programma’s educatieve ondersteuning, workshops en webinars ontwikkeld.

Met dit initiatief tot een Expertisecentrum Remanufacturing in de Drechtsteden, starten we het derde kenniscentrum in Europa, om kennisontwikkeling, kennisdeling en praktijkervaring te ontwikkelen met de maritieme sector en relevante industrieën in onze Europese regio. Hierin worden de wetenschappelijke kennis van TU Delft, valorisatie en innovatie vanuit de Duurzaamheidsfabriek, kennis vanuit regionaal (hoger, midden en lager) onderwijs en ervaring van lokale kennis van de markt bij elkaar gebracht. Zowel in kennisontwikkeling als met fieldlabs en  living labs in praktijk, zoals de voorbeelden die in dit actie-onderzoek worden opgestart:

  • Praktijkinitiatieven rond o.a. weesbootjes en consortiumvorming ‘Slimmer Slopen’ van platforms en beroepsvaart, kunnen concrete ervaring uit de praktijk inbrengen.
  • In samenwerking met Critical Minds wordt een hands-on ‘Business model Design Track’ afgestemd en aangeboden aan regionale (maritieme) bedrijven.

Cirkellab neemt het initiatief om dit Expertisecentrum de komende tijd  op te starten en nodigt alle geïnteresseerde bedrijven, instellingen en andere partijen uit om vanaf het begin mede vorm te geven.