Student Hogeschool Rotterdam afstudeerstage ‘circulaire bedrijventerreinen’

“Mijn naam is Simon Schotel, en ik ben momenteel bij Cirkellab bezig met mijn afstudeerstage voor de opleiding International Business & Management Studies aan de Hogeschool Rotterdam. Halverwege 2014 koos ik voor mijn opleiding de minor “Business Opportunities in Sustainability & Innovation.” Ik had via school al kennis gemaakt met duurzaamheid, en wilde mij er verder in verdiepen. Toen de minor in september van dat jaar begon, werd ons verteld dat hij was samengevoegd met een andere minor, namelijk “Circular Economy in the Cloud.” Dit was voor mij de eerste kennismaking met circulaire economie. In het begin snapte ik er nog niet veel van, en was er redelijk sceptisch over. Op een gegeven moment las ik een artikel waarin stond dat grote concurrerende multinationals zoals Coca-Cola en Pepsico, en Unilever en Procter & Gamble, op dit onderwerp toch samenwerkten. Vanaf dat moment was ik overtuigd van het concept circulaire economie, als zelfs zulke grote concurrenten het belangrijk genoeg vinden om er op samen te werken, en besloot hier meer mee te gaan doen.

Het schooljaar erop moest ik gaan afstuderen. In een weekkrantje vond ik een advertentie van D66 over duurzaamheid, met daarbij een link naar de website van Cirkellab, en stuurde gelijk een mail met de vraag of ik mijn afstudeeropdracht bij hen kon doen. Er werd gelijk enorm enthousiast gereageerd, ook al had ik nog geen idee wat de precieze opdracht zou kunnen zijn. Na een brainstormsessie met een docent van mijn school en Thirza van Cirkellab, kwamen we uit bij een mooie opdracht, waarvoor ik nu dus bezig ben met het onderzoek. Wereldwijd zijn er verschillende voorbeelden van bedrijventerreinen die compleet circulair zijn ingericht. De afvalstromen van het ene bedrijf worden gebruikt als grondstoffen van het andere, enzovoorts. Mijn opdracht is om deze voorbeelden te onderzoeken, en te kijken wat deze plekken een succes maakten. Ook kijk ik of er andere voorbeelden te vinden zijn van locaties waar het niét werkte. Met deze informatie ga ik proberen een soort ‘handboek circulaire bedrijventerreinen’ te maken: een document met voor- en nadelen van een circulair bedrijventerrein, en welke voorwaarden of kenmerken een bedrijventerrein moet hebben wil het met succes circulair worden (zowel voor bestaande als nieuw te bouwen locaties). Momenteel ben ik nog in de onderzoekende fase, dus mocht er iemand leuke voorbeelden hebben van circulaire bedrijventerreinen (zoals de Kalundborg Symbiose in Denemarken), voel u vrij contact met mij op te nemen via sschotel@gmail.com! In het voorjaar zal het ‘handboek’ uitkomen, met hopelijk mooie lessen voor bedrijventerreinen in de regio Drechtsteden.”