Samen de maritieme keten circulair beïnvloeden!

,

Een groep maritieme spelers kwam onlangs bij elkaar in de CIRCO Circular Business Design Track om te werken aan circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën, begeleid door Critical Minds, Cirkellab en Reversed Concepts. De deelnemers verkenden kansen op een breed terrein; van het beheer van reservoirs en hergebruik van baggerslib, modulaire riggings en grillages (de stalen structuren – ofwel ‘de verpakking’ – om platforms te verschepen), het ontmantelen van platforms, tot aan de prestatiemodellen van scheepsinstallaties zoals baggerpompen.

“Mooi om te ervaren dat in een conservatieve industrie zoveel circulaire potentie schuilt”, aldus Bastijn van Daalen van Heerema Marine Contractors.

In een serie van drie workshops hielp CIRCO de deelnemers op weg om samen nieuwe kansen te ontdekken en circulaire business in gang te zetten. Onder de deelnemers bevonden zich Van Oord, Heerema, Damen, Royal IHC, Rijksrederij, NJI (Nederlandse Jachtbouw Industrie) en het Aluminiumcentrum. De Track resulteerde in zowel een lange termijn visie als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Van waardevernietiging naar businesskansen
Zo heeft Damen Shiprepair & Conversion de kansen van het ontmantelen van vrijkomende platforms uitgewerkt. Hierbij kan de bezettingsgraad van hun werven worden vergroot, wordt een relatief nieuwe markt aangeboord en kunnen tegelijkertijd fluctuaties in het werkaanbod worden opgevangen. Damen heeft een door de EU geaccrediteerde vergunning en ziet volop mogelijkheden voor een milieuvriendelijke ontmanteling en hoogwaardige oplossingen voor componenthergebruik. Andere deelnemers pakten een casus op vanuit een klant-leveranciers perspectief, rondom modulaire installaties op een schip. Ze ontdekten dat een businessmodel gericht op te leveren diensten (volgens het zogenaamde ‘prestatiemodel’, denk aan lichturen in plaats van lampen), leidt tot meer innovatie, een grotere efficiëntie en een hogere kwaliteit. Bovendien stimuleert dit businessmodel een lang termijn klantrelatie. Een win-win situatie voor meerdere partijen! Thirza Monster van Cirkellab: “Erg inspirerend om te zien dat tijdens de CIRCO Track bedrijven elkaar ter plekke weten te vinden en ook in een vervolg samen gaan optrekken!”

Uiteraard begint het ‘echte’ werk pas na deze Track. De deelnemers hebben nu de kennis en tools om de eerste stappen te zetten. Waar de één zijn circulaire pitch in de praktijk brengt voor het bestuur, start de ander een pilot of onderzoek om de businesscase verder uit te werken. Weer een derde richt zijn pijlen op internationale overheden en instanties om aandacht te vragen voor hun casus. Wij blijven de partijen in ieder geval met grote aandacht volgen en ondersteunen hen waar nodig in hun ambities!

John Oosthoek (Royal IHC): “Ik kijk voortaan met een circulaire bril naar al mijn businesscases: Waar vindt waardevernietiging plaats en zie ik kansen voor verbetering? Ik doe dit veel liever dan alleen een NPV (Net Present Value) berekenen en kijken wat er onder de streep overblijft. De methodologie van de track is dan ook erg waardevol gebleken!”

Meer informatie over deze CIRCO Design Track? Neem contact op met Jeroen Put via jeroen@cirkellab.nl of 06-38299813.