Rondetafel Cirkelstad Drechtsteden 31 maart: innovatieve samenwerking in de bouw

Cirkellab organiseert op donderdagochtend 31 maart het Rondetafelgesprek Cirkelstad Drechtsteden. Partijen uit de bouw zijn van harte welkom!

In het land zijn 8 regio’s actief / startend onder de vlag van Cirkelstad; concrete projecten en open, innovatieve samenwerking om afval van de één (sloop- en renovatieprojecten) om te vormen tot grondstof voor de ander (nieuwbouwprojecten) met wederzijds economisch én ecologisch voordeel. Met partijen die het verschil kunnen en willen maken en nadrukkelijk kijken naar mogelijkheden tot inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met deze beweging in het achterhoofd, heeft Cirkellab eind januari een eerste stap gezet om te komen tot een Cirkelstad Drechtsteden. Door de deuren open te zetten, het verhaal te vertellen van Cirkelstad en 8 ondernemers uit de Drechtsteden uit te nodigen om te laten zien wat er al gebeurt. Door de 45 enthousiaste aanwezigen is besloten hier een concreet vervolg aan te geven via een Rondetafelgesprek. Het doel hiermee is dan ook met elkaar te komen tot een Cirkelstad Drechtsteden met onder andere bouw-, sloop-, vastgoed en GWW bedrijven, architecten- en ingenieursbureaus, gemeenten en woningcorporaties.

Tijdens het gesprek wordt er nadere informatie gegeven over Cirkelstad en onder andere met aanwezigen besproken welke ‘circulaire’ projecten er al zijn of in de planning staan, wat gezamenlijke ambities en uitdagingen daarin zijn, met welke partijen we optrekken, wat we concreet gaan doen en delen, hoe we het organiseren en wat wederzijdse verwachtingen zijn. Cirkelstad Drechtsteden kunnen we namelijk alleen samen vorm én inhoud geven!

Wilt u meer informatie en/of aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? U kunt contact opnemen via info@cirkellab.nl of 06-38299813.