Rondetafel bedrijventerrein Oosteind: Benut je buurmans (rest)producten!

Cirkellab organiseert op donderdag 13 april van 15:30 – 17.30 uur een rondetafel ‘circulaire samenwerking’ op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht. Met deze ‘tafel’ gaan de deelnemers samen aan de slag om kansen – zowel economisch, ecologisch als sociaal – inzichtelijk te maken rondom het benutten van elkaars (rest)producten, energie, halffabricaten, kennis en voorzieningen.

Waarom deze tafel?
Gemeente Papendrecht onderkent in haar ambities de kansen van de circulaire economie die enorme economische kansen belooft. Zij wil die kansen in beeld brengen met als doel meer en toekomstbestendige economische bedrijvigheid in Papendrecht. Om dit te bereiken is Cirkellab in opdracht van de gemeente Papendrecht – en in samenwerking met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid – recent gestart met het project ‘optimaliseren grondstoffenkringloop op bedrijventerrein Oosteind’, waar deze rondetafel onderdeel van is. Bovendien ziet Cirkellab dat verschillende bedrijven op Oosteind al concreet kansen pakken rond circulaire economie. Zo heeft Sonneveld retourbrood ontwikkeld waarbij van afgedankt brood weer nieuwe smakelijke producten als ontbijtkoek wordt gemaakt. Knapt Pon Power gebruikte motoren weer op als nieuw om ze een langer leven mee te geven. En worden bodemassen door Boskalis omgevormd tot bouwstof.

Doe ook mee!
In deze ‘rondetafel’ horen deelnemers meer over het project, circulaire economie en de kansen ervan op een bedrijventerrein. Daarnaast gaan de gasten met elkaar kansen inzichtelijk maken door de eigen bedrijfswaardeketen onder de loep te nemen en dit te koppelen aan de mogelijkheden van circulaire samenwerking op Oosteind. Als bedrijf gevestigd op bedrijventerrein Oosteind of directe omgeving? Dan bent u van harte welkom bij deze rondetafel. Graag uiterlijk 7 april opgeven via info@cirkellab.nl. U ontvangt dan meer informatie alsmede de locatie.