‘Rode Draden 2021’

Nederlandse ondernemers zijn de pioniers van de circulaire economie. Zij experimenteren met nieuwe bedrijfsmodellen, ontwikkelen nieuwe producten en brengen innovatieve diensten op de markt. Dit doen zij vooralsnog in een bijna volledig lineaire markt.
Hierdoor lopen zij – vroeg of laat, gemerkt en ongemerkt – tegen belemmeringen aan.

Samen met 25 partners, waaronder Cirkellab heeft Het Versnellingshuis Nederland Circulair! deze belemmeringen in kaart gebracht. De notitie ‘Rode Draden 2021’ geeft een overzicht van de 15 meest herkende belemmeringen voor circulair ondernemen. Ook biedt de notitie oplossingsrichtingen: Hoe kunnen deze belemmeringen worden weggenomen?

Benieuwd naar de notitie? Je kunt de notitie downloaden via:
https://lnkd.in/eBvq2Wb