Restafval koffieverpakking wordt grondstof serviceproduct koffiemachine

,

Pelican Rouge coffee roasters, Better Future Factory, O. Kleiner en Cirkellab hebben tijdens een pilot een nuttige toepassing gevonden voor restafval van koffieverpakkingen. Door een innovatief proces wisten de duurzame engineers van Better Future Factory het materiaal te vermalen, te persen in platen, te vacuümvormen en af te werken, waarbij het restafval weer waarde heeft gekregen in de vorm van een uitklopbak genaamd ‘the good knock’ om koffie mee uit te kloppen.

Waarde halen uit reststromen!
Tijdens het productieproces bij koffiebranderij Pelican Rouge ontstaat er jaarlijks een volume van 60 ton aan snijafval van verpakkingsmateriaal bestaande uit verschillende soorten kunststof. Dit gaat op dit moment de verbrandingsoven in. Om zowel CO2 uitstoot en kosten van afvalverwerking te verminderen, hebben de samenwerkingspartijen naar mogelijkheden gekeken om het restafval te verwerken tot serviceproducten voor de klanten van Pelican Rouge. Casper van der Meer, Better Future Factory: “De uitdaging met dit materiaal is de samenstelling van verschillende soorten verlijmde plastic soorten met ieder een ander gedrag. Daardoor moesten we op zoek naar een methode die herverwerking mogelijk maakt zonder de individuele lagen te scheiden. En dat is gelukt door het product te ontwerpen vanuit de kwaliteiten van het materiaal waarbij het product meteen weer haar weg kan vinden bij de klanten van Pelican Rouge. De gebruikte methode om het prototype in productie te kunnen nemen, heeft bovendien geen grote investering nodig in machines en is geschikt uit te voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Duurzaamheid en geld verdienen gaan hand-in-hand
De pilot heeft geresulteerd in een positieve businesscase om de uitklopbak in productie te nemen. Naast het verminderen van de milieu-impact was het belangrijkste doel dan ook opbrengsten te genereren door hergebruik van waardevol materiaal. “Zo zie je dat een frisse blik van buiten op bestaande bedrijfsprocessen leiden tot verrassende oplossingen én business”, aldus Jan-Willem Kanters van Cirkellab.

De stap tot werkelijke productie is er nog niet. Er is nog een en ander te ontdekken, bijvoorbeeld de mogelijkheden van andere serviceproducten van koffiemachines en bijbehorende afzetmarkten. Tevens moet er gekeken worden hoe het snijafval zo ‘schoon’ mogelijk aangeleverd kan worden vanuit het productieproces bij Pelican Rouge om de kwaliteit van het product te waarborgen. Dat de partijen verder gaan met de uitkomsten staat echter vast. Ignas Janssens, Pelican Rouge: “De resultaten zijn inspirerend en praktijkgericht en geeft voldoende aanzet om verdere uitrol te stimuleren in samenwerking met diverse partijen.”

Meer informatie over deze pilot? U kunt contact opnemen via info@cirkellab.nl.

Samenwerkingspartners:
Pelican Rouge coffee roasters is een internationale koffiebranderij. Better Future Factory is een innovatief ontwerp- en ingenieursbureau op het gebied van herverwerking van kunststoffen. Cirkellab werkt als aanjager van circulaire, regionale economie. O. Kleiner is de toeleverancier van de verpakkingen. Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokkenheid gehad in deze pilot vanuit het Ketenakkoord Kunststof Kringloop.

Foto’s © Better Future Factory