Regenwater opvangen voor de productie van schoonmaakmiddelen

,

In het kader van het traject ‘Circulaire Samenwerking’ op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht, is door Cirkellab de financiële en technische haalbaarheid onderzocht om van regenwater (opvang op het dak van Gebr. De Koning) zogenaamd ‘demiwater’ (grondstof voor de productie van Oriënza) te maken. De resultaten zijn erg positief en vervolgstappen worden dan ook ondernomen!

Gedemineraliseerd water is uiterst puur water dat ontdaan is van verontreinigingen, mineralen en zouten. Op dit moment wordt voor de productie van reinigings- en onderhoudsmiddelen bij Oriënza voor een deel drinkwater als grondstof gebruikt en voor een deel demiwater. Oriënza heeft de voorkeur om voor alle producten demiwater als grondstof te gebruiken. In deze studie is daarom bekeken of er technieken zijn die lokale productie van demiwater uit regenwater – dat van nature al een relatief zeer beperkte concentratie aan mineralen bevat – mogelijk maakt en welke zuiveringsmethodiek de meest kansrijke is. Een van de technieken die veelbelovend lijkt te zijn is een proces waarbij water tegen de ‘natuurlijke’ richting in met opgeloste deeltjes door een membraan – een dunne barrière die sommige mengsels of vloeistoffen wel doorlaat en andere niet – wordt geperst. Water kan dit membraan passeren, maar de opgeloste deeltjes niet, waardoor er ‘zuiverder’ water ontstaat. Het deel dat niet gebruikt kan worden, kan bijvoorbeeld ingezet worden als ‘grijs’ water voor het doorspoelen van de toiletten. Ook is er een businesscase berekend om te beoordelen wat de benodigde investeringen en terugverdientijden zijn. De berekening heeft vooralsnog een zeer positieve businesscase opgeleverd met een korte terugverdientijd. Wel moeten er nog een aantal zaken nader onderzocht worden om tot een definitief plaatje te komen. Een van de vragen is bijvoorbeeld hoe om te gaan met grote pieken neerslag in opslag en gebruik.

Op naar het sluiten van een lokale kringloop!
Oriënza produceert op dit moment al duurzame reinigings- en onderhoudsmiddelen voor verschillende afnemers. Zo voeren zij onder meer het cradle 2 cradle certificaat. Hierbij geldt ‘afval is voedsel’ waarbij materialen en grondstoffen uit de producten aan het einde van hun levensloop zonder kwaliteitsverlies hergebruikt moeten kunnen worden in een oneindige kringloop. De stap om regenwater te gebruiken is voor de productie van Oriënza dan ook een logische: “Onze klanten vragen steeds meer naar duurzame oplossingen. Tegelijkertijd heeft deze haalbaarheidsstudie het inzicht gegeven dat het economisch gewoonweg slim is om dit toe te gaan passen. Het regenwater gaat anders ‘verloren’ op dit bedrijventerrein, is milieuvriendelijker ten opzichte van geproduceerd demiwater én wij hoeven er in beginsel niet voor te betalen. Een échte win-win situatie!”

Klik hier voor meer informatie over het project ‘Circulaire Samenwerking’ op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht.