re-BOOT – demontage pleziervaartuigen

,

Stichting Behouden Vaart, I Power 3 en Cirkellab gaan met elkaar aan de slag om het probleem van de weesbootjes (in de regio Drechtsteden) aan te pakken. De zogenaamde ‘weesbootjes’ zijn pleziervaartuigen, vaak van polyester, die door de eigenaren zijn achtergelaten in jachthavens, in sloten, etc. De waarde van die bootjes is beperkt, vaak zelfs negatief, omdat het opruimen van die bootjes (vooral het recyclen van polyester) veel geld kost. Door die negatieve waarde, worden ze vaak onbeheerd achtergelaten. En aangezien het – in tegenstelling tot auto’s – in Nederland niet verplicht is om deze te registreren, is de eigenaar vaak onbekend en dus zijn ze ‘verweesd’. Dit gaat om 10.000-en bootjes in Nederland. De komende jaren zullen hier nog veel bootjes bijkomen. Een groeiend probleem dus en potentieel vervuilend. De bootjes kunnen gaan zinken en bevatten vaak chemicaliën, zoals resten brandstof en olie, maar ook accu’s, potten verf etc.. Daarnaast veroorzaken de bootjes ‘horizonvervuiling’.

Het idee is deze bootjes te identificeren, op te halen, op te knappen en als dat laatste niet kan; de bootjes te demonteren. De onderdelen met een positieve waarde kunnen worden opgeknapt en doorverkocht. Hier wordt een arbeid- en scholingstraject aan gekoppeld, waarbij er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet. Parallel zal er onderzoek plaatsvinden naar (nieuwe/betere) mogelijkheden om het polyester te recyclen (upcyclen). Er wordt een dreigend milieuprobleem opgelost i.c.m. nieuwe werkgelegenheidstrajecten voor mensen op diverse niveaus van geschooldheid. De gelegenheidscombinatie zal op kleine schaal starten, waarbij aan relevante stakeholders (zoals bijv. de Drechtsteden, jachthavens, waterschap, Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, Sociale Dienst) zal worden gevraagd te participeren (bijv. in de rol van transporteur, launching customer, leverancier van kennis, arbeid en/of locatie) om hiermee het project op te schalen en te laten versnellen.