RanMarine – Slim beheer van wateren

,

RanMarine – een startup uit Zuid-Afrika en nu onderdeel van het accelerator programma PortXL in Rotterdam – heeft een aquadrone genaamd ‘Waste Shark’ ontwikkeld die oppervlaktewater van sloten, kanalen, rivieren en havens schoonmaakt. Dit kan gaan om plastic, organisch, chemisch afval en kroos. Uit eerdere testen in een haven, i.s.m. Havenbedrijf Rotterdam, is al gebleken dat op deze manier meer afval verzameld kan worden dan traditionele methoden (tot aan 80% verzameling van het aanwezige afval). Bovendien verzamelt de drone data via sensoren om temperatuur, stikstof, zuurstof, PH balans en troebelheid te meten. In de nabije toekomst is het streven om onder andere dieptemetingen en detectie van blauwalgen aan het lijstje van te verzamelen data toe te voegen. Bovendien hoeft de inzet van de aquadrone niet ten koste te gaan van arbeidsplekken, gezien de drones aangestuurd worden door mensen. Gaat de voorkeur uit naar (semi)automatische bediening, dan zijn ook daar mogelijkheden voor.

RanMarine gaat i.s.m. de gemeente Dordrecht en Krinkels een pilot doen in 2017 in de Spuihaven van Dordrecht om oppervlaktewater schoner te maken en houden via een aquadrone. Uitgangspunt is een lokale aanpak; klein starten, nauw samenwerken met de huidige aannemer en zelfstandig leren werken met de drones. Specifieke aandachtspunten in deze pilot zijn het verwijderen van kroos en afval verzamelen langs de kades en (natuurlijke) beschoeiingen. Uiteindelijk met als doel ‘slim beheer van wateren’!