Procesbegeleiding Smart Synergy Helmond

Binnen het kernthema Energiebewust en duurzaam worden vier projecten uitgevoerd in samenwerking met Stichting InduSym. Deze projecten zijn gebundeld onder de vlag Smart Synergy Helmond. Smart staat voor de slimme uitrol van innovatie in de praktijk, synergy staat voor de synergie tussen symbiose en energie: verduurzamen door samenwerking.

  • Door deze losse projecten te verbinden onder één vlag, is een basis gelegd om samen te werken met partners buiten Helmond en om cofinanciering te zoeken uit regionale, provinciale en landelijke gelden.
  • Provincie Brabant, VNO-NCW, BOM, Innovatiehuis de Peel en Rabobank De Peel Noord hebben verklaard deel te willen nemen in een klankbordgroep om kennis, netwerk en middelen bij te dragen.
  • Voor het project Smart Synergy Helmond is een OP-Zuid 4F subsidie aangevraagd à €823.000 met een looptijd tot 2023. Over toekenning wordt eind juli 2020 bericht.

Onder Smart Synergy Helmond vallen de vier lopende projecten:

Warmtenet Groot Schooten,  Proceswaterfabriek en AWZI BZOB,  Industriële symbiose BZOB en  InduSym Reststromenplatform & afvalcollectief.

Meer informatie vind je hier.