Pelican Rouge en Klompe Grondbeheer – Koffiepellets als Bodemverbeteraar

,

Pelican Rouge coffee roasters en Klompe Grondbeheer uit de Hoekse Waard hebben de handen ineen geslagen om de bodem van landbouwgrond op natuurlijke wijze te verbeteren. De laatste decennia gaat het in de landbouw met name om opschaling en efficiency. Hierdoor is de bodem in disbalans geraakt en zijn er steeds meer kunstmatige ingrepen nodig om de grond blijvend te kunnen gebruiken. Het gehalte organische stof in de bodem speelt hierin een centrale rol. Ideaal is 3 tot 4 procent, nu is dat soms nog geen 0,5 procent. Geïnspireerd door de ‘Blauwe Economie’ van Gunter Pauli is Klompe Grondbeheer op zoek gegaan naar een alternatieve reststoom van organische stof. Zij zijn toen uitgekomen op de toepassing van reststromen ‘koffie’.

Vooral de koffiepellets (dit zijn de samengeperste vliesjes van de koffieboon die vrijkomen bij het branden van de koffieboon) lijken grote potentie te hebben om als bodemverbeteraar gebruikt te worden. Een 100% organische oplossing, en effectiever dan bijvoorbeeld compost of drijfmest. De samenwerking met Pelican Rouge was vervolgens een logische stap als voorname koffiepartner uit de regio. Een pilot wordt gestart in de Hoekse Waard. Een uitdaging hierin ligt nog bij de logistiek. Dit temeer omdat verreweg de meeste koffiedroes vrijkomt in kantoren en in de huishoudens, en voor de toepassing in de akkerbouwsector er grote hoeveelheden nodig zijn. Verder staat huidige wetgeving in de weg. Omdat de reststromen van koffie veelal bestempeld zijn als afval mag dit niet zo maar gebruikt worden voor de toepassingen op akkerbouwgronden. De gemeente Dordrecht, Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid en Provincie Zuid-Holland zijn interessante (samenwerkings)partners hierin om tot realisatie te komen.