In onze vorige (gast)blog hebben we het Cirkelstad initiatief toegelicht. Basis van het principe van Cirkelstad is onderdeel van “urban mining”. Aan het einde van hun levensduur vrijkomende materialen worden weer opgewerkt tot grondstof voor nieuwe materialen. Deze urban mining is één van de belangrijkste onderdelen van de circulaire economie. […]

Aan de rand van de binnenstad van Dordrecht staat een oude ijs- en melkfabriek, genaamd Vakwerk. Een industriële en historische loods opgetrokken in een vakwerkconstructie, gebouwd rond 1900. Robin van der Werff (ontwerper), Rogier Kraaijeveld (architect) en Cirkellab willen van Vakwerk een plek maken waar circulair denken en doen samenkomt. […]

Wethouders Jasper Mos en Rik van der Linden namen 12 februari het rapport ‘Circulaire Kansen Dordrecht’ in ontvangst. Hoe deze kansen bijdragen aan de Dordtse economie, heeft Cirkellab onderzocht – in opdracht van de gemeente – voor de speerpunten zorg, afvalstromen, logistiek en maakindustrie. Circulaire Kansen Dordrecht; van recycling, remanufacturing […]

Oproep aan ambtenaren en ondernemers tijdens het Open Lab van 29 januari 2016 Ik, Rutger Büch van Cirkelstad, neem je even terug in de tijd. 10 jaar geleden werden er flats op Hoogvliet Rotterdam gesloopt. Het beton wat vrijkwam is direct gebruikt om betonnen putten van te maken. Die nodig […]

De gemeente Dordrecht ziet het economische én duurzame potentieel van een circulaire economie. Zij heeft Cirkellab de afgelopen maanden opdracht gegeven in beeld te brengen hoe deze kansen kunnen bijdragen aan de Dordtse economie. De resultaten van het onderzoek worden vrijdag 12 februari gepresenteerd tijdens een Pitch & Pledge bijeenkomst […]

In de Week van de Circulaire Economie verwacht je natuurlijk ook niet anders: De evenementen, rapporten, plannen en initiatieven zijn overal om ons heen. Maar komt dat alleen door die “week”? We begonnen 2016 natuurlijk met de discussie rond het ‘Closing the Loop’-actieplan van EU-commissaris Frans Timmermans. Is het beter, […]

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Een circulaire economie belooft die kansen, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Juist voor de Drechtsteden, die staat voor een forse sociaaleconomische uitdaging. Maar wat is er daadwerkelijk voor nodig om die kansen waar te maken? Gelukkig is er technologisch gezien steeds meer mogelijk […]

In oktober is de eerste editie georganiseerd van het Jongerenlab door Cirkellab, Platform Duurzaamheid Dordrecht en LeXlab. Tijdens dit startevent maakten ruim 60 leerlingen en andere geïnteresseerden via interactieve en inspirerende speeddates kennis met circulaire start-ups, leerden zij wat het begrip circulaire economie inhoudt via een uitdagende hands-on workshop en […]

Afgelopen jaar heeft Cirkellab zich intensief beziggehouden met de circulaire economie in de Drechtsteden. We hebben hele mooie projecten uitgevoerd samen met een boel mooie mensen. De vooruitzichten voor 2016 zijn veelbelovend. Het was niet altijd makkelijk om ondernemers direct te overtuigen, van nut en noodzaak om stappen te zetten […]

De Drechtsteden zien het economische én duurzame potentieel van een circulaire economie. Zij hebben Cirkellab opdracht gegeven in beeld te brengen hoe deze kansen kunnen bijdragen aan de Maritieme Topregio én welke mogelijke activiteiten de gemeenten en bedrijven kunnen ondernemen om dit concreet vorm te geven. Met belangrijke wereldspelers als […]

Hoewel de gebruikte materialen in de bouw veelal niet duur of zeldzaam zijn, is de bouw wel verantwoordelijk voor de grootste materiaal- en afvalstromen in Nederland. Ondanks de vele mogelijkheden en initiatieven om de bouw meer circulair te maken lukt dat maar in relatief beperkte mate en gaat het in […]

We schrijven in onze blogs veel over het sluiten van kringlopen, vanuit duurzaam oogpunt, economische kansen, materiaalschaarste, de (potentiële) waarde van afval en het concurrentievoordeel wanneer je circulair ‘slimmer’ met bron- en restmaterialen omgaat. Maar hoe en waar breng je die kringlopen zo efficiënt mogelijk tot stand? De meeste grondstoffen, […]

Producten beginnen met een idee, een concept, een ontwerp. En daar is nu juist veel te winnen in een circulaire economie. Het ontwerp is dikwijls een van de eerste stappen, als het al niet dé belangrijkste stap is in een circulaire economie. Ontwerpers hebben een enorme invloed op de keuze […]

De totale marktwaarde van kansen binnen de circulaire economie kan in Nederland oplopen tot jaarlijks 7.3 miljard euro, vergelijkbaar met 54.000 banen. Wat concrete kansen voor Dordrecht zijn, onderzoekt het Dordtse bedrijf Cirkellab in opdracht van de gemeente. Eind september kwamen belanghebbende organisaties van de Dordtse economie, waaronder ondernemersverenigingen, de […]

Cirkellab, LeXlab en Platform Duurzaamheid Dordrecht organiseerden woensdag 7 oktober in De Duurzaamheidsfabriek een Jongerenlab om de circulaire economie aan te jagen. Het onderwijs (bovenbouw HAVO/VWO en MBO) en het bedrijfsleven werkten in het Jongerenlab op een unieke manier samen met circulaire speeddates, workshops en vraagstukken! Circulaire kansen voor jongeren […]

Vanaf 2011 wordt in Dordrecht op initiatief van de gemeente, woningcorporaties en HVC gebouwd aan het warmtenet. Daarmee sluit Dordrecht aan in een lange lijst met steden waar een warmtenet is of wordt gerealiseerd. Wat betekent dit voor burgers en welke kansen biedt het voor bedrijven? Past een warmtenet wel […]

Er wordt veel geschreven over de algemene principes van de circulaire economie: kansen, kostenbesparing, innovatie en verstandiger omgaan met milieu, energie en grondstoffen. Maar hoe vertaalt zich dat nu in de praktijk en waar leg je de focus? In deze blog duiden we de circulaire kansen in de maritieme sector […]

Over de redenen om stappen te zetten richting circulaire economie wordt al veel geschreven en zijn de meesten snel overtuigd. Enerzijds over het pakken van economische kansen door slimmer om te gaan met grondstoffen en productgebruik, terwijl de risico’s aan grondstoffenschaarste, energie en milieu worden beperkt. In de dagelijkse bedrijfsvoering […]

Cirkellab, LeXlab en Platform Duurzaamheid Dordrecht organiseren woensdagmiddag 7 oktober bij De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht een Jongerenlab om de circulaire economie aan te jagen. Het onderwijs (bovenbouw HAVO/VWO, MBO en HBO) en het bedrijfsleven werken in het Jongerenlab op een unieke manier samen. Het evenement wordt geopend door wethouder Bert van […]

De gemeente Dordrecht onderkent in haar duurzaamheids- en economische ambities de kansen van een circulaire economie, een vernieuwende economische blik waarbij alles zijn weg en waarde terugvindt in de kringloop. Want een circulaire economie belooft veel kansen: In Nederland kan de totale marktwaarde van kansen binnen de circulaire economie oplopen […]

Cirkellab organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een Open Lab, we zetten simpelweg letterlijk de deur open voor iedereen. Bedrijven, gemeenten, start-ups, onderwijs en instellingen uit de regio Drechtsteden. Ons doel is om met zoveel mogelijk partijen op laagdrempelige wijze kennis te maken, ideeën uit te wisselen en gezamenlijk […]

Cirkellab deelt graag kennis, daarom hebben we in de maanden juli en augustus wekelijks geblogd over allerlei thema’s en vraagstukken rond circulaire economie, met dikwijls de economische kansen benoemd voor de regio Drechtsteden. Deze laagdrempelige ‘Summer School’ is online beschikbaar voor iedereen. Onder andere nieuwe verdienmodellen, grondstoffenproblematiek, duurzame energie en de arbeidsmarkt […]

Wie de Kolonisten van Catan speelt, weet dat grondstoffen noodzakelijk zijn om te overleven. En die grondstoffen zijn soms lastig te vinden, of een ander heeft ze afgepakt, of blokkeert jou de weg om aan die grondstoffen te komen. In zoverre gaat de vergelijking met de ‘echte wereld’ zeker op. […]

Wat is de rol van (duurzame) energie in de circulaire economie? Energie en grondstoffen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en onmisbaar voor iedere vorm van leven. In de circulaire economie gaat het er primair om grondstoffen zo lang mogelijk, liefst oneindig, in de cyclus te houden. De manier om dat […]

Cirkellab organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een Open Lab, we zetten simpelweg letterlijk de deur open voor iedereen. Bedrijven, gemeenten, start-ups, onderwijs en instellingen uit de regio Drechtsteden. Ons doel is om met zoveel mogelijk partijen op laagdrempelige wijze kennis te maken, ideeën uit te wisselen en gezamenlijk […]

Industriële revoluties Bij alle economische veranderingen in de geschiedenis, wisselen de nieuwsberichten tussen angst (voor verlies van banen) en hoop (op nieuwe vormen van werk): dat de “robotisering maakt dat er nooit meer genoeg werk zal zijn voor iedereen” tegenover de nieuwe banen die bijvoorbeeld circulaire economie, biobased, creatieve of […]

Een goed idee kent vele vaders Circulaire economie is zo’n goed idee! Maar doen we het nu vanwege dreigende grondstoffenschaarste, bijbehorende prijsfluctuaties of geopolitieke afhankelijkheid en spanningen met instabiele regimes? Om schade aan natuur en milieu te verminderen, energie te besparen, uitstoot te verlagen en klimaatverandering tegen te gaan? Of […]

Wij als Cirkellab krijgen geregeld de vragen: Waarom zetten jullie in op de regio? Maken jullie het daarmee niet erg lastig voor jezelf met zo’n relatief klein werkgebied? In hoeverre is de regio relevant voor bedrijven die hier gevestigd zijn, maar (inter)nationaal opereren? Voor ons is dit echter een bewuste […]

Dikwijls valt tijdens discussies de vraag over verbrandingsovens in relatie tot de circulaire economie. Is het circulair om afval te verbranden tot energie? Of creëren we een ‘lock-in’, waarbij voldoende afval moet worden geproduceerd om de afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) rendabel te houden? In een circulaire economie streven we naar optimaal hergebruik […]

De zomer is in volle gang. Voor velen een periode om te reflecteren, inspiratie op te doen en nieuwe inzichten te verkrijgen. Daarom gaat Cirkellab in de maanden juli en augustus wekelijks bloggen over allerlei thema’s en vraagstukken rond circulaire economie, met dikwijls een link naar de regio Drechtsteden. Deze […]

Voor wie zich al (een beetje) heeft ingelezen in de circulaire economie, weet dat de letter ‘R’ een prominente rol speelt om zo hoogwaardig hergebruik uiteen te zetten. Voor diegenen die dit nog niet gedaan hebben, in deze blog een overzicht en uitleg van de verschillende R-en. Een makkelijke ‘tool’ […]

Cirkellab start vrijdag 26 juni met een maandelijks ‘Open Lab’, we zetten simpelweg letterlijk de deur open voor iedereen. Bedrijven, gemeenten, start-ups, onderwijs en instellingen uit de regio Drechtsteden. Ons doel is om met zoveel mogelijk partijen op laagdrempelige wijze kennis te maken, ideeën uit te wisselen en gezamenlijk vorm […]

Op woensdag 10 juni werd door Cirkellab en Platform Duurzaamheid Dordrecht een Circulaire Handelsmissie georganiseerd in de Drechtsteden. Met een overvolle bus maakten de gasten een reis door de regio met als doel om de circulaire economie, een vernieuwende economische blik waarbij alles zijn weg en waarde terugvindt in de […]

Circulaire Handelsmissie

Cirkellab en Platform Duurzaamheid Dordrecht bundelen elkaars krachten om de circulaire economie – een vernieuwende economische blik waarbij alles zijn weg en waarde terugvindt in de kringloop – aan te jagen in de regio. Daarvoor organiseren wij een circulaire reis door de Drechtsteden op woensdagmiddag 10 juni. “Wij helpen organisaties […]

Een groot deel van de Dordtse bevolking zal er zeker wel eens zijn geweest, de Milieustraat aan de Baanhoekweg, onderdeel van HVC. Als vluchtige, ongeduldige bezoeker, valt wellicht niet alles op, dus daarom tijd voor een grondige rondleiding wat de nodige informatie heeft opgeleverd… Thuis willen we nog niet echt […]