Met een Cirkelscan krijgt u inzicht in de circulaire kansen voor uw bedrijfsvoering. U krijgt onafhankelijk advies op maat op het vlak van circulair ondernemen. We zetten met u alle concrete circulaire kansen op een rij, zowel binnen uw bedrijfsvoering als in mogelijke ketensamenwerking, en adviseren op een vervolgaanpak.

Kosten €2.500,- excl BTW,