Oproep aan maritieme spelers om circulaire kansen om te zetten tot actie!

Het onderzoek Circulaire Kansen in de Maritieme Topregio – dat Cirkellab heeft uitgevoerd voor De Drechtsteden – heeft geresulteerd in een ‘kaart’ van kansrijke initiatieven en innovaties voor de maritieme sector in de regio. Hierin wordt de verbinding gelegd tussen de sterke en dominante maritieme subsectoren in de economie van de Drechtsteden én de kansen en uitdagingen die de transitie naar een circulaire economie met zich meebrengt.

Vanuit een focus op de Binnenvaart, Zeevaart, Offshore, Pleziervaart, Scheepsbouw en Waterbouw zijn er vanuit een driedeling in circulaire aanpak – Recovery & Recycling, Repair & Remanufacturing en Redesign & Innovatie – de meest kansrijke richtingen vastgesteld. Hierin zijn de volgende bevindingen naar voren gekomen:

  • In de Scheepsbouw en de Waterbouw is de komende decennia kwaliteit en innovatie de sleutel, in een zeer onrustige grondstoffenmarkt. Circulair, smart en flexibel ontwerp biedt hierbij de beste kansen.
  • In de Binnenvaart is de grootste uitdaging om meer waarde te halen gedurende het leven van de schepen die nú in de vaart zijn.
  • Veel Offshore platforms op de Noordzee zullen worden afgeschreven. Er is meer waarde in het hergebruik van componenten die elders nog een tweede leven kunnen krijgen.
  • In de Pleziervaart liggen de grootste kansen in het efficiënt opruimen en het terughalen van de maximale waarde uit de materialen van afgeschreven en afgedankte schepen (de zogenaamde ‘weesbootjes’) die de afgelopen decennia in de vaart zijn (geweest).

Doe ook mee! 
De volgende stap van de ‘Kansenkaart’ is verdere uitwerking en concretisering van de kansen om te komen tot haalbare, circulaire initiatieven. Dit graag samen mét de sector in een ‘continue dialoog’! Hiervoor zal Cirkellab in het najaar interviews met relevante partijen afnemen en rondetafel sessies organiseren. ‘Circulaire Kansen in de Maritieme Topregio’ wordt afgesloten met een ‘Pitch en Pledge’-bijeenkomst op maandag 28 november van 16.00 uur tot 18.00 uur, waarin de kansen die gedurende het traject zijn onderkend, worden ‘gepitcht’ door de partijen die hiermee aan de slag willen gaan. Wilt u meer informatie over ‘Circulaire Kansen in de Maritieme Topregio’ en/of meedoen met de genoemde vervolgstap? U kunt contact opnemen via info@cirkellab.nl.

Circulaire Kansen in de Maritieme Topregio: