Onderwijs voor een circulaire economie: Oproep aan MBO’s en VO-scholen!

Onder de vlag van ThreeC – Creating Competencies for a Circular Economy – hebben Fontys Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Cirkellab de handen ineen geslagen, om ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en ondernemerschap te stimuleren bij jongeren. In dit project werken deelnemende scholen samen aan onderwijsmodules die studenten voorbereiden op een circulaire economie.

Scholen en bedrijven werken samen rond circulair ontwerpen
In Nederland hebben inmiddels acht scholen succesvol aan ThreeC deelgenomen, die educatieve projecten hebben ontwikkeld, waarin competenties zoals systeemdenken voor een circulaire economie centraal stonden. Zo bogen leerlingen op het Norbertuscollege in Roosendaal zich over de transitie van de regio West-Brabant, waarbij suikerbiet tegenwoordig als een biobased grondstof wordt geproduceerd, in plaats van een grondstof voor suikerklontjes. Leerlingen kregen de opdracht om toepassingsmogelijkheden voor biobased materialen te ontwerpen. In de projecten, ontwikkelen leerlingen zich in de competentie ‘circulair ontwerpen’, professionaliseren docenten zich op het terrein van didactiek van onderwijs voor een circulaire economie in een school specifiek project en worden begeleid bij de verdere ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van hun ThreeC project en doen scholen (zowel leerlingen als docenten) ervaring op in een intensieve en vernieuwende samenwerking met het bedrijfsleven. Concrete vraagstukken uit het bedrijfsleven – waar scholen mee aan de slag gaan – zullen zich richten op techniek, economie, innovatie, maritiem en bouw.

Doe mee!
Als MBO of VO-school uit Zuid-Holland interesse in ThreeC en wilt u meer weten over het inhoudelijk programma, voorwaarden, tijdsinvestering en planning? Neem contact op via info@cirkellab.nl of 06-38299813. Het aantal deelnemende scholen is gelimiteerd. Dus meld u snel aan!

ThreeC wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland.