Ondernemers en politici op Circulaire Handelsmissie

Circulaire Handelsmissie

Cirkellab en Platform Duurzaamheid Dordrecht bundelen elkaars krachten om de circulaire economie – een vernieuwende economische blik waarbij alles zijn weg en waarde terugvindt in de kringloop – aan te jagen in de regio. Daarvoor organiseren wij een circulaire reis door de Drechtsteden op woensdagmiddag 10 juni.

“Wij helpen organisaties graag het potentieel van de circulaire economie te benutten. Concrete handvatten en uitvoering om de bedrijfsvoering niet alleen duurzamer, maar vaak ook goedkoper, beter, mooier of efficiënter te maken”, aldus Jeroen Put, Cirkellab. Daarom gaan we samen met ondernemers, politici en investeerders bij een aantal innovatieve, circulaire bedrijven langs in de regio om kennis en inspiratie uit te wisselen en slimme verbindingen te leggen. Key note speaker van de middag is Koen de Snoo, directeur duurzaamheid van het ministerie Infrastructuur en Milieu. Hij neemt de gasten tijdens de handelsmissie mee in de economische kansen van een circulaire, regionale economie.

Bedrijfsbezoeken; een circulaire reis door de regio
De handelsmissie toont hoe bedrijven in de bagger-, recycling- en bouwbranche business maken van circulaire economie en welke kansen er liggen voor de Drechtsteden. Het eerste bedrijf dat zich presenteert tijdens de handelsmissie is NETICS, gevestigd in Alblasserdam. Dit bedrijf is een van dé voorbeelden dat de circulaire economie prikkelt tot innovatie en baanbrekende technologieën. Zij doen dit door waterkeringen te bouwen door hergebruik van baggerspecie.

Daarnaast staat een rondleiding op het programma bij Coolrec in Dordrecht. Dit bedrijf is toonaangevend op het gebied van recycling van elektrische en elektronische apparaten. Dankzij innovatieve technieken zijn zij in staat zuivere materialen terug te winnen uit afgedankte apparaten zoals koelkasten, om deze als secundaire grondstof vervolgens terug te leveren aan producenten.

De gasten sluiten af bij Cordeel in Zwijndrecht. Door middel van duurzame eigen productiebedrijven voor beton, staal en inrichting verkleinen zij de bouwketen en reduceren zij verkeersbewegingen, inzet van mensen en machines. Ook investeren zij als familiebedrijf continu in ‘circulaire’ relaties, zijn hun kantoren duurzaam in gebruik en productiefaciliteiten in sterke mate energieneutraal. De gastbedrijven leggen de deelnemers prikkelende vraagstukken neer om hen te stimuleren zelf ook circulaire (vervolg)stappen te gaan ondernemen. Adri Bakker, Platform Duurzaamheid Dordrecht: “Want alleen met elkaar maken we een circulaire economie in de regio, stap voor stap!”.

Wilt u meer informatie over de handelsmissie? Klik dan hier voor contact.

De Circulaire Handelsmissie Drechtsteden 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Dordrecht, Snelle Vliet Touringcars, EGM Architecten, Daantje Kookt Vega en Kiwi Bird Productions.